Annons

Se gökungen

På våren uppskattar vi alla gökens återkomst från Afrika. Vi lyssnar gärna till det högljudda hoandet. Varje skolbarn vet att gökungen kommer att tränga ut småfåglarnas ungar. Vi vet också att utan småfåglar blir det inget kvittrande i trädgårdar och skog.
Debatt • Publicerad 2 mars 2022
Detta är en insändare i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Illustration från detaljplanen för nya sjukhuset i Räppe.
Illustration från detaljplanen för nya sjukhuset i Räppe.Foto: Växjö kommun

En miljardinvestering i ett stort sjukhusbygge kommer att tränga undan de absolut nödvändiga satsningarna på Ljungby lasarett och den nära vården. Det nära och lätt tillgängliga måste få finnas. Vi kräver alla att få komma till en bra vårdcentral när vi behöver det. Vi kräver också att de gamla ska få säker vård i hemmen med bra samordning mellan kommun och region. Varken patienter eller vårdgivare är nöjda med det nuvarande. Det krävs både politisk vilja och ekonomi för att utveckla detta. Det krävs mer personal på alla nivåer i vården, inte sparmål med minskning av personella resurser. Det är de vårdande människorna som är kärnan i vården. En byggnad är alltid bara en byggnad. Den stora tillgången är människor med olika yrkeskunskaper som hittar en samarbetsform för patientens bästa.

Vårdcentralerna i Region Kronoberg måste utvecklas de närmaste åtta åren. Det behövs säker personaltillgång, fler ändamålsenliga lokaler och modernt arbetssätt. Jag önskar två nya vårdcentraler i länet. Dessa skulle med fördel kunna kombineras med specialistmottagning för till exempel ortopedi, neurologi, dermatologi, audionom, syncentral etcetera. Det skulle minska behovet av sjukhusyta.

Annons

Inget förståndigt beslut om nytt stort sjukhusbygge kan fattas innan det gjorts en ordentlig utredning av billigare och mer miljövänliga alternativ. Den utredningen får ta tid. Vad som är brådskande i nuläget är en snabb sjösättning av det stillastående skepp som kallas "Närmare kronobergaren".

Jag efterlyser en helhetssyn på sjukvården. Här finns motsättningar liknande den dramatik som utspelas i fågelboet.

Gökungen kommer bara att kräva mer och mer mat från småfåglarna.

Vi kommer att se en stor hungrig gökunge i ett vackert bo och samtidigt hur småfåglarnas ungar knuffas ut för att dö. Föräldrafåglarna är lurade men flyger ändå som tossingar hit och dit för att hitta mat åt gökungen.

Birgitta Josefsson, fågelintresserad pensionerad distriktsläkare, miljöpartist

Annons
Annons
Annons
Annons