Annons

Stämmer det att vi har elöverskott i Sverige?

Att Sverige har elöverskott stämmer, men det är vid speciella tillfällen, till exempel när det blåser onormalt mycket och vid låg elkonsumtion.
Insändare • Publicerad 3 januari 2022
Detta är en insändare i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Reservkraftverket i Karlshamn.
Reservkraftverket i Karlshamn.Foto: Johan Hultgren

Under ett år producerar Sverige 140 till 160 TWh el (terawattimmar = miljarder kilowattimmar) och förbrukningen är 135 till 145 terawattimmar per år, så långt är allt rätt!

Då politiker debatterar elenergi och framhåller att Sverige har elöverskott som då exporteras, så stämmer det, men det finns också tillfällen då det saknas tillräcklig inhemsk egenproducerad elenergi, som vid dessa tillfällen importeras från, Norge, Danmark, Finland, Tyskland, Litauen samt Polen och även då en del smutsig kolkraftsenergi och vid elöverskott exporterar Sverige till samma ovan nämnda länder.

Annons

Det finns också tillfällen då Sverigeproducerad och importerad utländsk elenergi inte är tillräcklig och då startas det oljeeldade kondenskraftverk i Karlshamn, som ägs av tyska Uniper-koncernen och under drift kan förbruka upptill 140 tusen liter olja i timmen.

Karlshamnsverket har nu i december månad startats på nytt för elleverans då till bland annat Polen och har tidigare varit i drift under två veckor i september månad (2021) och förbrukade cirka 40 miljoner liter olja, med ett utsläpp på cirka 100 miljoner ton koldioxid. Dessförinnan under föregående år förbrukade Karlshamnsverket fyra miljoner liter olja och släppte då ut 10 miljoner ton koldioxid, som motsvarar all personbilstrafik i Sverige under ett års tid.

Att detta är miljövänligt kan vara svårt att förstå och att högt elpris skulle bero på rysk ”Putingas”, är nog inte orsaken. Mer sannolikt är att fyra kärnkraftsreaktorer i Sverige har stängts och tagits ur drift och de marginaler som tidigare fanns på egenproducerad elenergi, finns nu inte längre.

Det måste gå att förutspå! Stängs något energislag, som nu fungerande kärnkraftsreaktorer, innan dessa är ersatta med annan elproduktion och man dessutom har tilltro till en väderberoende elproduktion, då blir det som nu, med bland annat skyhöga elpriser.

Övriga orsaker till nu högt energipris är att svenskt elnät inte är utbyggt och därför saknas överföringskapacitet till södra delen av landet. Andra orsaker är rådande elområdesindelning och inte minst att fungerande kärnkraftsreaktorer är tagna ur drift. Att då vid upprepade tillfällen påstå att det är världsmarknadspriset som är anledning till Sveriges höga elenergipriser, är nog inte ett relevant påstående.

Det är inte bara elenergipriset som är högt i Sverige, även drivmedelpriserna har skjutits i höjden och att då skylla på världsmarknadspriset är inte rätt!

Hur kan det vara att dieselpriset i våra grannländer är cirka fyra kronor lägre än i Sverige? Detta beror inte på världsmarknadspriset – det beror på de sammanlagda skatterna på fordonsdrivmedel och där tillkommande moms och inget annat.

Boo Nilsson

Annons
Annons
Annons
Annons