Annons

Tilläggsisolering – en försäkring mot framtida energikriser

Det snabbaste och mest kostnadseffektiva sättet att sänka energipriserna är att minska energianvändningen. Nu behövs det politiska insatser som underlättar för fler att satsa på energieffektivisering i bostäder, skriver branschorganisationen Swedisol.
Debatt • Publicerad 6 januari 2023
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Veronica Koutny Sochman, VD Swedisol.
Veronica Koutny Sochman, VD Swedisol.Foto: Pressbild

Samtidigt som hushåll och företag i Kronoberg tyngs av skenande energipriser, visar en ny rapport att tilläggsisolering av små- och flerbostadshus kan halvera energiförlusterna genom väggar och tak. När fasader och vindar får en till två decimeter extra isolering minskas energianvändningen permanent, under hela byggnadens återstående livslängd.

Svenska byggnader och dess brukare står för en tredjedel av Sveriges totala energianvändning. Många har ett stort renoveringsbehov och eldar nu för kråkorna. En fjärdedel av landets småhus är byggda 1950 till 1980. En terrawattimme energi per år kan sparas om de tilläggsisoleras. Besparingen i de 40 procent av dessa småhus som värms upp med el motsvarar elproduktionen från 80 vindkraftverk eller fyra gånger fjolårets rekordhöga elproduktion i det oljeeldade Karlshamnsverket.

Annons

Potentialen i flerbostadshus är lika stor. Tilläggsisolerar vi den femtedel av de svenska flerbostadshusen som är byggda före 1975 kan vi spara 1,2 terrawattimmar per år. Besparingen motsvarar energianvändningen i 240 000 fjärrvärmeuppvärmda villor.

Det finns många bevis på att energieffektivisering är en smart affär. Enligt en studie från forskningsinstitutet Energiforsk skulle 10 procents minskad elanvändning i Europa halvera elpriset i södra Sverige. En rad studier har visat på hur stor potentialen för energieffektivisering är. Ändå är risken stor att Sverige inte kommer nå energieffektiviseringsmålet om 50 procents effektivare energianvändning till år 2030 jämfört med 2005.

Kostnaden för tilläggsisolering av bostäderna i rapporten uppgår till 40 miljarder kronor. Det kan jämföras med det omdiskuterade elstödet om 55 miljarder för att parera de höga energipriserna i södra delarna av Sverige. Snarare än satsningar på engångsstöd som hjälper oss klara en vinter, så skulle pengarna göra mer nytta i form av styrmedel som bidrar till att permanent minska energianvändningen, kapa effekttopparna och rusta upp bostadsbeståndet.

Kronobergs riksdagspolitiker behöver verka för att regeringen inför ett långsiktigt styrmedel för energieffektivisering. Bostads- och fastighetsägare i Kronoberg behöver få incitament och stöd för investeringar i åtgärder som minskar energianvändningen och sänker energikostnaderna för oss alla.

Vi är alla beroende av ett stabilt och välfungerande energisystem. Varken politiker eller medborgare har råd att avstå från satsningar på energieffektivisering. Tilläggsisolering är en viktig pusselbit och försäkring mot framtida energikriser. Vi har ingen tid att förlora!

Veronica Koutny Sochman, VD Swedisol

Annons
Annons
Annons
Annons