Annons

Utan fiber i hela landet kommer Sverige vara delat

I tider av instabilitet, höga elpriser och hög inflation så finns det knappast brist på arbetsuppgifter för den nya regeringen och riksdagen. Inte minst viktiga för säkerheten och arbetstillfällena är de långsiktiga infrastruktursatsningarna, som till exempel Bredbandsstrategin. Här gäller det att politikerna ser till att hålla ihop landet så att alla invånare ges samma möjlighet att leva, studera och arbeta.
Insändare • Publicerad 11 december 2022
Detta är en insändare i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Fiberutbyggnaden får inte vara en sista snabb punkt på ett möte, skriver Byanätsforum ideell förening.
Fiberutbyggnaden får inte vara en sista snabb punkt på ett möte, skriver Byanätsforum ideell förening.Foto: Foto: Gunnar Lundmark/ TT

Enligt Post- och Telestyrelsens (PTS) senaste mätning i oktober 2021 har endast 62 procent av hushållen och 68 procent av arbetsställena i glesbebyggt område tillgång till fiber. Siffrorna för tätbebyggt område är avsevärt högre men vi är långt ifrån målen i Bredbandsstrategin 2025 där 98 procent av befolkningen ska ha 1 gigabit per sekund där de bor och arbetar.

Byanäten, ekonomiska föreningar som drivs av de boende själva, är en viktig aktör för att lyckas uppnå målet på landsbygden. Byanät ger livskraft och engagemang från norr till söder. Byanät möjliggör distansarbete, studier, egenföretagande och ett modernt jordbruk. Byanät gör det också möjligt att leverera fiber till telemasterna och är en förutsättning för att visionen om 5G ska kunna bli verklighet.

Annons

Dagens bredbandsstöd tar inte hänsyn till fritidshus utan räknar endast med permanentboende. Byanätsforum anser att det är dags att börja räkna med fritidshusen i underlaget för bredbandsstöd. Detta skulle stärka många bygder då säsongsboende får möjlighet att spendera mer tid i bygden, vilket i sin tur ger en jämnare efterfrågan hos de lokala handlarna och gårdsbutikerna samt på sikt inflyttning.

Om politikerna menar allvar med att inkludera hela Sverige i den digitala framtid som vi bara sett början på, måste Bredbandsstrategins mål nås. Därför är det viktigt att politiken, som ytterst ansvarig för fördelning av pengar och som samtidigt sätter agendan, gör de insatser som behövs. Trafikutskottet har många stora frågor på sitt bord, fiberutbyggnaden får inte vara en sista snabb punkt på ett möte.

Därför vill Byanätsforum se:

• Att bredbandsstödet även ska utgå till fritidshus.

• Ett större samarbete mellan ansvarig myndighet, i dagsläget PTS, och den regionala nivån för att kunna prioritera vissa områden.

• Ett förenklat ansökningsförfarande för bredbandsstödet.

Byanätsforum ideell förening

Eiwor Backelund Jacobsson, ordförande

Britt-Louise Berndtsson, ledamot

Annons
Annons
Annons
Annons