Annons

Varför är Karlshamns kommun så mycket bättre än Växjö kommun?

I onsdags besökte jag Palladium för att Växjö Forum hade bjudit in till ett möte med huvudfrågan ”Hur byggs förtroendet för förtroendevalda?”. Karlshamns stadsarkitekt Emina Kovacic höll en lysande presentation med rubriken "Medborgarinflytande”.
Insändare • Publicerad 6 april 2022
Detta är en insändare i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Det är uppenbart att i Karlshamn lyssnar politiker på tankar och idéer från arkitekter och medborgare. Där finns en möjlighet att kommunicera och bli respekterad för alla förslag som lämnas.

Emina visade på många exempel där arkitekturen och livsrummet fått ett större utrymme och hon lyfte fram att varje tid har sin arkitektur och sina värderingar så det gäller att göra människorna stolta över sin stad.

Annons

Ett exempel är Jannebergs gård som var rivningshotad men som nu har blivit ett uppskattat museum.

Ett annat exempel var att bygglov beviljades på Tjärö för en sjönära restaurang i känslig miljö. Det blev en draghjälp till övriga kulturbyggnader på ön som nu har många konserter och evenemang. Ett lyft för kommunen!

Arkitektur är så mycket mer än en byggnad underströk Emina men samtidigt är det så att ingen byggnad blir bättre än beställarens ambition så det gäller att ha bra transparent kontakt med dem innan bygglov lämnas in.

Olof Thedin beskrev vad som har hänt i Växjö de senaste åren där kommunhuset, simhallen och nu senast ett nytt sjukhus Räppe har satts i sjön. Mycket stora ansträngningar har gjorts från både Simhallsgruppen och från Växjö Forum men också från enskilda medborgare men politiker visar inget intresse för att lyssna, diskutera eller att se på alternativa möjligheter.

I Växjö är det politikerna som sätter upp målsättningarna och beställer rapporter som stämmer överens med dem eller är det tjänstemännen som tar fram underlag till politikerna?

Politiker i Växjö: Be stadsarkitekt Emina Kovacic komma och berätta om sitt arbete i Karlshamn så får ni mycket inspiration till att förbättra kontakten med oss medborgare.

N-E Nilsson, kronobergare

Annons
Annons
Annons
Annons