Annons

Växjö lutar sig mot en föråldrad lag

Ett rättssamhälle bygger på lagar och på moraliska regler. När det gäller snöskottning av trottoarer lutar sig Växjö kommun mot en föråldrad och helt otidsenlig lag som ger kommunen rätt att utfärda föreskrifter om skötsel av kommunägda trottoarer.
Insändare • Publicerad 3 december 2021
Detta är en insändare i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
I Växjö kommuns föreskrifter tvingas fastighetsägarna att sköta kommunens trottoarer när det gäller renhållning, snöskottning med mera, skriver Marcus Thuresson.
I Växjö kommuns föreskrifter tvingas fastighetsägarna att sköta kommunens trottoarer när det gäller renhållning, snöskottning med mera, skriver Marcus Thuresson.Foto: Ulf Palm/ TT

I Växjö kommuns föreskrifter tvingas fastighetsägarna att sköta kommunens trottoarer när det gäller renhållning, snöskottning med mera. Snörika vintrar kan fastighetsägarna tvingas utföra åtskilliga dagsverken åt kommunen helt utan ersättning. Dagsverksplikten hör inte hemma i ett modernt samhälle. Den är lika omodern som husagan. Man kan bötfällas om dagsverkena inte utförs enligt kommunens detaljerade instruktioner. Det är ovärdigt en kommun att åberopa otidsenliga lagar för att minska sina egna kostnader.

I denna fråga är den kommunala moralen i Växjö så låg att man inte ens drar sig för att tvinga fastighetsägare att sköta kommunens trottoarer där kommunen driver lönsam näringsverksamhet. I centrala Växjö tjänar kommunen tiotals miljoner varje år på sina gatuparkeringsplatser. Även i dessa områden klamrar kommunen sig fast vid den otidsenliga och föråldrade lagstiftningen. Det kan absolut inte ha varit lagstiftarens mening! I denna del är säkert det fiffiga upplägget olagligt! Det är lätt att driva lönsam verksamhet när man tar hand om alla inkomster och övervältrar kostnaderna på andra! Som fastighetsägare förväntas man gå och plocka skräp, ”snarast avlägsna snö och is som är till olägenhet ” för Växjö kommuns parkeringskunder. Vid halka åligger det fastighetsägaren att skyndsamt sanda så att inte någon av kommunens parkeringskunder står på näsan.

Annons

Att åberopa bestämmelser som tillkommit i kommunens myndighetsutövning för att minska sina egna kostnader i sin näringsutövning är både orimligt och ovärdigt en kommun. Att skotta snö är bra träning, tycker ordföranden i tekniska nämnden Sofia Stynsberg (M). Fastighetsägare är ingen homogen grupp. Åldern varierar mellan cirka 25 och 100 år. Det finns nog mer lämpade träningsmetoder för en pigg 90-åring eller en korpulent 50-åring. Växjö Kommun har säkert orsakat både benbrott och hjärtinfarkter under årens lopp. Sådana bagateller betyder ju inget för en kommun med omvittnad låg moral.

Marcus Thuresson, Växjö

Annons
Annons
Annons
Annons