Annons

Med svälten som vapen

Anne Applebaum har skrivit en rad bästsäljande böcker om kommunismens brott. Och hennes senaste bok kastar ljus över en stalinistisk svältkatastrof som efter mer än 80 år ännu präglar det kollektiva medvetandet i Ukraina.
Publicerad 14 december 2019
Detta är en recension i Smålandsposten. En recension är en kritikers bedömning av ett konstnärligt verk.
Anne Applebaum har i sina tidigare böcker bland annat skildrat Gulag och det sovjetiska maktövertagandet i Östeuropa efter andra världskrigets slut. I ”Röd hungersnöd” skriver hon om den stora svältkatastrofen i Ukraina i början av 1930-talet.
Anne Applebaum har i sina tidigare böcker bland annat skildrat Gulag och det sovjetiska maktövertagandet i Östeuropa efter andra världskrigets slut. I ”Röd hungersnöd” skriver hon om den stora svältkatastrofen i Ukraina i början av 1930-talet.Foto: Privat

Röd hungersnöd: Stalins krig mot Ukraina

Författare: Anne Applebaum

Översättning: Manne Svensson

Förlag: Albert Bonniers förlag

Genre: Historia

Åtminstone fem miljoner människor dog 1931–1934 av svält i Sovjetunionen. Allra värst drabbade svälten jordbruksområdena i Ukraina 1932–1933 – cirka fyra miljoner av dödsoffren inträffade i dessa spannmålsdistrikt som tillhörde Sovjetunionens allra bördigaste.

Tragedin berodde emellertid inte på väderlek och klimat, utan på statlig politik. Hungersnöden hade sitt ursprung i en sjunkande spannmålsproduktion som berodde på Stalins och sovjetledningens beslut 1929 att industrialisera och kollektivisera jordbruket genom att utplåna de självägande bönderna, som kommunisterna kallade för kulaker.

Annons

Denna tragedi belyser författaren Anne Applebaum i sin nya bok ”Röd hungersnöd: Stalins krig mot Ukraina”, som till största del vilar på aktuella historiska forskningsrapporter och dokumentsamlingar som har publicerats efter Sovjetunionens fall.

De ryska och bönderna skulle förvandlas till lantarbetare på statliga jordbrukskollektiv och de som motsatte sig detta drabbades av hårda repressalier. De bönder som utpekades som förmögnast – vare sig de verkligen var det eller inte – utsågs till klassfiender som berövades all egendom, och alla möjligheter att försörja sig samt deporterades till avlägsna delar av Sovjetunionen där många av dem gick under av umbäranden.

Samtidigt försvann de privata incitamenten att vidmakthålla eller öka spannmålsproduktionen, och den okänsliga sovjetledningen bestraffade i praktiken jordbruksbefolkningen i de områden där skördarna fallerade genom att beröva dem deras sista livsmedelsförråd. Stalin krävde att de livsmedelskvoterna som staten hade satt upp skulle uppfyllas till sista vetekorn oavsett om det innebar att lantarbetarna och bönderna i de drabbade områdena själva fick något att äta eller hade utsäde kvar till nästa år.

En fruktansvärd hungersnöd blev resultatet, men det var ett elände som lätt hade kunnat undvikas, för samtidigt som massdöden pågick i Ukraina fortsatte Sovjetunionen att exportera väldiga mängder spannmål och andra jordbruksvaror till utlandet, för att finansiera industrialiseringen av landet.

Inte bara det, för makthavarna i Kreml utnyttjade också svältkatastrofen som ett vapen för att kväsa allt verkligt och inbillat motstånd mot sovjetmakten i en provins där det hade förekommit oroligheter långt in på 1920-talet.

Bakom detta låg den paranoida bunkermentaliteten bland revolutionärerna som numera satt vid makten och som med Stalin i spetsen såg verkliga och imaginära fiender överallt. Stalin betraktade alla misslyckanden och kriser inom jordbruket som avsiktligt motstånd och sabotage mot Sovjetunionen – och när spannmålskvoterna inte fylldes måste någon straffas för det. Alla varningar om att det rörde sig om en verklig kris sopade han åt sidan.

Applebaum menar dock att svältkatastrofen trots allt inte var ett planerat folkmord – något som är den allmänna meningen bland dagens ukrainska historiker. Det var dock en logisk konsekvens av en stelbent politik som influerades av Stalins paranoia.

Boken är välskriven och innehåller många vittnesmål från ukrainska svältoffer, som ger de mänskliga dimensionen av tragedin skarpa konturer. Det är en mycket belysande bok som även redovisar det aktuella forskningsläget kring ett av 1900-talets talrika mörka kapitel.

Applebaum redogör också för hur katastrofen tystades ned under sovjettiden och hur den än i dag sätter prägel på den ansträngda relationen mellan Ryssland och Ukraina.

Niclas SennertegSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons