Annons

Alvesta gör ojämställda köp

Bördan på små företag ökar när jämställdhet står på kommunernas agenda.
Ledare • Publicerad 25 januari 2024
Detta är en ledare som uttrycker Smålandspostens politiska linje: för kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande. Tidningens politiska etikett är moderat.

Egentligen borde man bara titta åt ett annat håll. Företaget Forum Jämställdhet har genomfört en studie som visar att en fjärdedel av kommunernas upphandlingar går till företag som inte har en enda kvinna i styrelsen. Det handlar om etthundratolv miljarder skattade kronor per år som används på detta sätt. Alvesta kommun är nionde sämst i landet, vilket möjligen kan uppröra.

Men företaget Forum Jämställdhet (som praktiskt nog säljer jämställdhetskurser till kommuner) medger också att nittiosex procent av leverantörerna i kommunernas upphandling har ojämlika styrelser. Och då är det kanske inte så konstigt att det är svårt att lyckas. De kommuner som huvudsakligen vänder sig till stora börsbolag istället för lokala företag har presterat bäst i rankningen.

Annons

För det är nämligen tillåtet och uppmuntrat att ta hänsyn till jämställdhet vid offentlig upphandling. Det handlar inte bara om att kommuner skall se till så att idrottshallar utformas så att både kvinnor och män trivs, det är en rimlig syn på saken när offentliga medel är inblandade. Utan det handlar också om att offentliga aktörer kan kräva att företagen de köper varor och tjänster av har anställda vars uppgift det är att värna företagets jämställdhet.

Alvesta kommun pekas ut för sina upphandlingar, men är det så farligt?
Alvesta kommun pekas ut för sina upphandlingar, men är det så farligt?Foto: Anna Karolina Persson

Den skattefinansierade arbetsgivar- och lobbyorganisationen SKR (Sveriges kommuner och regioner) har tagit fram en checklista för att hjälpa kommuner att göra jämställda upphandlingar. En av punkterna är att kontrollera så att leverantören ”har tillgång till jämställdhetskompetens”. Kanske kan företaget Forum Jämställdhet agera konsult även åt företag som vill vinna kommunala kontrakt.

Vinstdrivande företag brukar försöka göra så lite som möjligt som inte har med vinsten att göra. Det är en av anledningarna till att politiken klivit in och ställer krav på olika hänsyn som bolag av en viss storlek förväntas ta. En bitter företagare skulle kunna tänkas beskriva detta som en skatt för att få räknas till det anständiga samhället.

EU har en lag på gång som kräver att börsbolag med fler än tvåhundrafemtio anställda måste ha minst fyrtio procent kvinnor i styrelsen. Enligt lagen om offentlig upphandling måste företag med fler än tio anställda dokumentera sin lönekartläggning och från tjugofem anställda måste man även dokumentera sitt arbete för lika rättigheter och möjligheter.

Ett växande problem i offentliga upphandlingar är förstås att anständiga företag fått konkurrens från icke-anständiga. Det vill säga företag som ägnar sig åt olika typer av välfärdsbrottslighet eller bara vanlig svart arbetskraft bakom vit fasad. Fuskande företag kan konkurrera ut de som försöker göra rätt, både i näringslivet i stort och i offentliga upphandlingar.

Det anständiga samhället skall förstås vara bättre än så. Men det är viktigt att vi har klart för oss att det är mycket energi, skattemedel och arbetstid som läggs på att uppmana eller tvinga företag att göra saker som egentligen inte ligger inom deras verksamhet och syften. Man skall inte bli förvånad över att det är svårt att sänka skatter eller att få upphandlingar att landa inom budget när regelbördan är så tung.

Jacob SidenvallSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons