Annons

Annalkande störtflod av bedrägerier

Under flera år har det blivit allt svåra att utreda bedrägeribrott. Men det är ingenting jämfört med hur det blir givet vart teknikutvecklingen är på väg.
Ledare • Publicerad 8 maj 2023
Detta är en ledare som uttrycker Smålandspostens politiska linje: för kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande. Tidningens politiska etikett är moderat.

Artificiell intelligens har tagit över världen, åtminstone som samtalsämne. Tekniken utvecklas snabbt och blir alltmer tillgänglig för allmänheten. I intervjuer med media lyfter AI-forskarna fram de mest fantasifulla scenarios man kan tänka sig.

Datavetaren Geoffrey Hinton, nyss avhoppad från Googles AI-projekt, talade ut i New York Times (1/5) och han menar att maskinerna blir intelligenta snabbare än människan anar. Tillsammans med utvecklingen av autonoma vapen, eller ”mördarrobotar” som vissa vill kalla dem, kan det enligt Hinton leda till människans undergång.

Geoffrey Hinton lämnade Google för att företaget inte gör tillräckligt för att hantera riskerna med AI.
Geoffrey Hinton lämnade Google för att företaget inte gör tillräckligt för att hantera riskerna med AI.Foto: Noah Berger
Annons

Oavsett om det handlar om ett Terminator-scenario eller massarbetslöshet har debatten hamnat långt ifrån teknikens direkta implikationer för människors vardag. Det gäller inte minst utsattheten för digital brottslighet.

Den AI som tar stormsteg idag är inte den teknik som försöker ”tänka själv”, utan är snarare datorprogram gjorda för att härma digitalt material, som bilder, text och röster. I dagsläget krävs det stor mängd röstinspelningar för att det ska låta verklighetstroligt. Men desto mer komplexa AI-programmen blir, desto mindre material behövs för en trogen kopia.

Potentialen för de som vill bedra andra människor och stjäla pengar är inte svår att se. Enligt Polisens siffror har bedrägerier ökat med över åttio procent bara de senaste tre åren. Det handlar ofta om social manipulation där bedragaren försöker utgöra sig för att vara en myndighetsperson eller någon släkting till brottsoffret (SR 30/1).

Detta är vad som kallas mängdbrott. Enskilda fall kanske kan utredas och pengarna kanske återhämtas. Men brottet i sig är enkelt. Första steget är framför allt telefonsamtal eller mejl. Det som sätter gränsen för hur mycket en enskild förövare kan göra är dennes förmåga att etablera kontakt med potentiella offer.

Visst att mycket legalt arbete kan automatiseras. Men man får inte glömma att även brottslingar skaffar sig tillgång till ny teknik. Problematik med mängdbrottslighet och då framför allt bedrägerier ser ut att också revolutioneras av datorernas möjligheter att härma människor.

Polisen behöver inte bara bli bättre på att utreda grova våldsbrott utan även kunna hantera brottslighetens automatisering. Om lagstiftare och rättsväsendet inte lär sig hantera tekniken kommer det få överskådliga effekter.

Detta handlar inte heller enbart om brott riktade mot privatpersoner. Cybersäkerhetens svagaste punkt är oftast just risken för social manipulation i formen av lösenordsfiske eller stöld av digitala identifikationer som BankID.

I praktiken är alla system, såväl privata som offentliga, möjliga måltavlor för AI-teknik som kan utnyttjas av brottslingar. För att den risken ska förverkligas behövs ingen superdator. Allt finns redan på plats. Det är vad som är mest oroväckande.

Pontus WesterholmSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons