Annons

Är korruptionen här?

Larmet är lite överdrivet, men varför chansa?
Ledare • Publicerad 31 januari 2024
Detta är en ledare som uttrycker Smålandspostens politiska linje: för kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande. Tidningens politiska etikett är moderat.

Det är förstås allvarligt att Sverige tappar placeringar i internationella index. Det är något av en nationalsport att lyckas väl i den sortens mätningar. Kanske säger det något om vår inställning till livet och tillvaron, det skall mätas och det är viktigt att vi presterar.

Den här gången handlar det om en återkommande studie om korruption. Sverige är ett av de länder i Europa som tappar flest poäng och även någon placering. Danmark ligger kvar på en ohotad förstaplats, vilket förstås svider. Men som alltid måste man intressera sig för vilken metod som lett fram till rangordningen. Det är osannolikt att Transparency International har resurserna som krävs för att studera varje land individuellt och klara av att värdera allvaret i antal och andel domar, samt givetvis de avgörande mörkertalen som beskriver hur många som aldrig blir påkomna.

Pengar i fokus när korruptionen granskas.
Pengar i fokus när korruptionen granskas.Foto: Janerik Henriksson/TT
Annons

Istället handlar studien om upplevd korruption. Eftersom den metoden används länge kan studien ändå säga något om läget i Sverige. Fler talar om och oroar sig för korruption i vårt land. Ett av uttrycken för det är att regeringen tillsatt och tagit emot utredningar för att kartlägga fenomenet. Att vi tappar position jämfört med övriga nordiska länder är också ett varningstecken.

När man tidigare granskade korruptionen i Sverige hade man en strikt definition av begreppet. Det gjorde att man under lång tid underskattade viss typ av oegentligt gynnande. Man tittade efter den sort som går ut på att enskilda förser offentliganställda med pengar eller gåvor i utbyte mot tjänster eller beslut.

Men på senare år har även den sortens ärenden blivit ett återkommande inslag. Det handlar om kriminella nätverk som placerar ut eller korrumperar personer i offentlig förvaltning för att få tillgång till information eller fördelar. Det är ett problem som andra nordiska länder verkar slippa.

För visst har infiltrationsförsöken blivit fler. Kriminella nätverk och klaner har kommit för att stanna och när de funnit fotfäste och etablerat sina marknadsandelar börjar de leta efter andra möjligheter till expansion. Då är en av möjligheterna att påverka samhällsfunktioner till sin fördel. Det är därför som vissa politiker börjar varna för systemhotande brottslighet, det är integriteten i samhällssystemet som kan påverkas.

Att den aktuella undersökningen gäller upplevd korruption har ytterligare en intressant poäng. Det kan nämligen bli självuppfyllande. Människan är ett flockdjur som påverkas av vad andra gör, eller upplevs göra. Om fler i samhället får intrycket av att andra vinner fördelar genom fusk eller hänsynslöshet ökar risken för att de själva intresserar sig för sådana metoder. Man vill inte förlora sin plats i flocken och kan göra mycket för att skydda den.

Med det sagt är Sverige alltså på femte plats. Nästan hela världen är mer plågat av korruption än vårt land. Det är vi som är avvikande, men måste se till att slå vakt om den särprägeln. Den gör det mycket lättare att leva i vårt land.

Jacob SidenvallSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons