Annons

Biståndsmålet som talmystik

Natodebatten den senaste tiden har bjudit på fläktar från sjuttiotalet, i alla fall från motståndarnas sida. Men mer av politisk nostalgi stod Liberalerna för i en debattartikel i Aftonbladet. Det är Gulan Avci och Helene Odenjung som ser ”…med sorg hur den feministiska regeringen använder biståndspengar för att finansiera det svenska flyktingmottagandet.”
Ledare • Publicerad 14 maj 2022
Detta är en ledare som uttrycker Smålandspostens politiska linje: för kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande. Tidningens politiska etikett är moderat.

Det är enprocentsmålet det handlar om. Den seglivade, till synes odödliga, principen att en procent av Sveriges bruttonationalinkomst skall vikas för bistånd åt fattigare länder. Regeringen ”nallar” nämligen av pengarna för att bekosta åtminstone en del av flyktingmottagandet.

Det går inte för sig för Liberalerna. Den där procentenheten skall ut ur Sverige.

Annons

Liberalerna är enligt de båda beredda att diskutera hur biståndet skall bli mer ”träffsäkert” i bemärkelsen inte försvinna i korruption. Men det ligger i enprocentsmålets själva logik att det blir korrupt. Hur sträng man än är med pengarna, hur många mottagare man än stryker från listan, måste pengarna delas ut till någon på något sätt. I en mörk värld som vår blir slöseri det tvungna resultatet.

Foto: JESSICA GOW / TT

Katastrofbistånd är en sak, men det finns inte data som stöder uppfattningen att bistånd i traditionell form är gagneligt. Den forskning som har gjorts visar att man snarare får vara glad om slutresultatet hittills har varit noll. Tyvärr kan man tycka. Men det är verkligheten. ”Traid, not aid”, har typiskt nog varit en devis hos mer insiktsfulla mottagarländer.

Tidigare borgerliga regeringar har egentligen inte använt biståndet på ett annat sätt än vad som alltid varit fallet. Men det har främst varit för att Kristdemokraterna satt heder och ära i att villkora sin medverkan med att enprocentsprincipen upprätthålls.

”Enprocentsmålet är ”en röd linje” för Liberalerna meddelas i Aftonbladet.”

Inte ens Förenta Nationerna rekommenderar sina medlemsländer att sätta taket så högt. Där är riktlinjen 0,7 procent. Men för svensk vänster samt Liberalerna och Kristdemokraterna är just en procent ett heligt moraliskt mål. Alltså egentligen oavsett faktiskt resultat i mottagarländerna. Sidas uppföljningar och utvärderingar har varit erkänt undermåliga sedan decennier. Ändå är något annat än en procent tabu. Det närmar sig politisk talmystik.

Hur pass låsta dagens kristdemokrater är i frågan är osäkert. Men det är lätt att se framför sig hur gärna de stämmer in i de moraliska tonerna om Liberalerna väl börjar dirigera. Det bådar inte gott för kommande regerings- och budgetförhandlingar. Enprocentsmålet är ”en röd linje” för Liberalerna meddelas i Aftonbladet.

Men strategi åt sidan: Det är enorma summor som den där procentenheten faktiskt handlar om. Att de helt skall läggas på bistånd med knapert resultat och vara fredade från en borgerlig regerings prioriteringar i ett förmodat svårt ekonomiskt läge är helt orimligt.

Fredrik HaageSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons