Annons

Brå-skandal av stora mått

Det går inte att överskatta allvaret i rapporten från Linköpings universitet som visar på att Brottsförebyggande rådet (Brå) har utsatts – och vikt sig - för politisk press från justitiedepartementet att sminka sina resultat. Liksom att ledningen själv krävt politiska försköningar nedåt i organisationen. ”Det är svårt att handskas med kompetenta personer som inte vill bli styrda” är ett talande citat från en av de medverkande i studien apropå rådets arbetskultur.
Ledare • Publicerad 17 december 2019 • Uppdaterad 18 december 2019
Detta är en ledare som uttrycker Smålandspostens politiska linje: för kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande. Tidningens politiska etikett är moderat.

Det är intervjuer av nuvarande och tidigare anställda på Brå som anonymiserats, och ger en förfärande bild som för tankarna till korrupta länder utanför Europas gränser. Vid åtminstone två tillfällen skall personer på Brå till och med blivit uppkallade till Justitiedepartementet för att få sig tillrättalägganden till livs.

Foto: Lars Schröder/TT
Annons

Tidigare har Brå inte varit en så central del av svenskt samhällsliv. Men i takt med att brottsligheten har accelererat (vilket alltså är ett påstående många tillbakavisar med hänvisning till just Brå) har Brå blivit ett slags epicentrum för vad som i dag är det mest känsloladdade debattämnet i Sverige.

Brå är referenspunkten för den verklighetsbild kring vilken landet håller på att slitas itu. Det är fråga om en politisk konflikt som till och med har spridit sig utanför Sveriges gränser. Frågan om den svenska brottslighetens karaktär har varit ett återkommande debattämne även i USA och Brå:s siffror har använts som anföringsmaterial. Brå:s produkter har bokstavligen legat på amerikanska programledares skrivbord under pågående debatt.

Även utan en föreställd politisk påverkan går det inte att frikänna Brå från vinklade framställningar. I tidskriften Kvartal adresserade till exempel professor emeritus Christian Berggren, också vid Linköpings universitet, problemet med den åldersdigna kriminalpolitiska ideologi som genomsyrar svenska kriminologers arbeten. Men att på detta addera en tryck från justitiedepartementet gör förstås bilden än mer upprörande. Frågan måste ställas i vilken mån Brå:s material över huvud taget kan begagnas tills frågan om dess politiska integritet har retts ut.

Det är bara en anledning till att en utredning bör tillsättas omgående för att gå till botten med det som enbart syns suddigt utifrån anonyma vittnesmål.. Det borde ligga även i rådets intresse att bli antingen rentvådda eller bli av med olämpliga chefer som undergräver förtroendet.

Men även polisledningen, som pekas ut i rapporten, och inte minst ansvariga på justitiedepartementet, måste synes noga i sömmarna i det här avseendet. Det måste också redas ut i vilken utsträckning även andra myndigheter har blivit föremål för politisk press eller om det är fråga om en enskild skandal.

För såvitt det går att se är det en skandal av stora mått. Om uppgifterna om Justitiedepartementets agerande stämmer, har statsminister Stefan Löfven vetat om det? I så fall bör han avgå. Detta handlar om oegentligheter på hög nivå med allvarliga konsekvenser för svensk offentlighet.

Löfven befinner sig nu i samma situation som Brå:s ledning i det att han har ett intresse av att alla misstankar skingras. Om det inte mycket snart meddelas från Rosenbad att en oberoende utredning tillsätts bör oppositionen och stödpartierna ta initiativ till en sådan. Brå:s trovärdighet är en sak, men regeringens är en annan. Detta kan inte få ligga och skvalpa.

Fredrik HaageSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons