Annons

Branschen utan ansvar

Surrogatbranschen har återigen visat sig vara en traumafabrik.
Ledare • Publicerad 11 juni 2024
Detta är en ledare som uttrycker Smålandspostens politiska linje: för kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande. Tidningens politiska etikett är moderat.

Redan 2018 besökte Svt:s program Uppdrag Granskning för att se hur det gick till när svenska par löste sin ofrivilliga barnlöshet där. Det handlade förstås om surrogatmödraskap, upplägget där en främmande kvinna bär ett barn i magen åt någon annan. Antingen bidrar hon själv med äggceller, men ganska ofta tas äggcellerna från kvinnan som är med och betalar för tjänsten.

Och redan då kunde man konstatera att Rysslands illegala annektering av Krim var det som gjorde att Ukraina kunde få en så domminant ställning i surrogatbranschen. Flera av mödrarna som intervjuades var alltså krigsflyktingar. En av dem hade lagt alla sina besparingar på en lägenhet som förstördes av ryssarna, och var därför hårt skuldsatt. Att vara gravid åt någon annan blev ett sätt att minska på skulden.

Annons

Med på resan som Uppdrag Granskning gjorde fanns en vältalig jurist från företaget Nordic Surrogacy. Han fanns ständigt tillhands för att förklara och försvara det som reportrarna fick se. Och att tolka mödrarnas uttalanden på bästa sätt, för bolaget.

Samma jurist är med när SVT:s Dokument Inifrån nu rullar ut tre avsnitt om surrogatupplägg som gått fel. De två första handlar om ett par i sjuttioårsåldern som får höra att surrogatvägen kan ligga öppen för att stilla deras längtan efter barn. Samt om en ensam man som plötsligt blir ansvarig för två sjuka barn i Colombia och som blir helt utan stöd från surrogatagenturen.

Surrogatbranschen behöver regleras, men helst stoppas.
Surrogatbranschen behöver regleras, men helst stoppas.Foto: Gustav Sjöholm/TT

I varje steg som beskrivs i programmet hade företaget kunnat ta ansvar. Satt gränser eller ställt upp när något gått på tok, men avstått. De två äldre personerna orosanmäls till sociala myndigheter när de kommit hem till Sverige med tvillingbarnen. En delförklaring till att den anmälan ses med sådant allvar tycks vara att juristen glömde skicka in rätt papper till myndigheterna. Det äldre paret slungas in i en mardröm.

Sedan åtminstone första världskriget vet vi om att vi skapat teknologier och uppfinningar som måste hanteras varsamt för att vi inte skall utsätta oss själva och varandra för faror och övergrepp. De vapen som togs fram under och efter kriget var så effektiva att man helt tvingades göra om krigsstrategin, om man ville att det skulle finnas soldater kvar till att slåss. Atombomben som utvecklades ett par decennier senare är själva symbolen för att vi nu är tvingade till självbehärskning.

”Sverige kan inte ensamt stoppa surrogatbranschen där fattiga människor utnyttjas och pengar styr.”

Sverige kan inte ensamt stoppa surrogatbranschen där fattiga människor utnyttjas och pengar styr. Kanske kan man på sikt få till en EU- eller FN-resolution om det ovärdiga i att bygga sin lycka på någon annans trauma. Tack vare forskningen vet vi att moderns fysiska bidrag och utbyte med fostret är såpass stort att det är mycket tveksamt om man kan kalla äggdonatorn för den verkliga mamman.

Men tillräckligt många är tillräckligt beroende av pengarna från branschen för att blunda för missförhållandena. De senaste dokumentärerna understryker vilken ansvarslös kultur det är som dominerar även i Sverige. Regeringen behöver ta ett mer aktivt grepp om detta än att bara se till så att barnen inte hamnar mellan stolarna när de tas in i landet.

Jacob SidenvallSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons