Annons

De tror inte på elpolitiken

Företagare i syd litar inte på framtidens elförsörjning.
Ledare • Publicerad 10 juni 2022
Detta är en ledare som uttrycker Smålandspostens politiska linje: för kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande. Tidningens politiska etikett är moderat.

Politik är en förtroendebransch. Det betyder att även saker som är lagliga kan vara nog för att stoppa en karriär, förtroendet kan förbrukas och då är det mycket svårt att fortsätta. Men vad händer när även det som politiken har att besluta om blir en fråga om förtroende?

Svenskt Näringsliv har undersökt hur företagen i Skåne, Blekinge, Kalmar och Kronoberg ser på elförsörjningen och det är inte munter läsning. Sex av tio företag oroar sig för att det inte skall finnas el vid rätt tidpunkt och till rätt pris i den nära framtiden. Fyra av tio meddelar att företagets klimatomställning äventyras av denna osäkerhet.

Annons

Det finns flera förklaringar till att energifrågor är så stora just nu. Kriget i Ukraina har ritat om den europeiska energikartan. Svensk elproduktion behöver bli större men ser ut att bil mindre när vattenkraften ställs inför miljöprövningar och efter att kärnkraftsreaktorer stängt. Regeringen använder större delen av sin energi på att möjliggöra stora investeringar i vindkraft men verkar underskatta hur stort arbete som är kvar.

Vindkraften är inte hela svaret på elförsörjningsfrågan.
Vindkraften är inte hela svaret på elförsörjningsfrågan.Foto: Johan Nilsson/TT

Ytterligare uträkningar från Svenskt Näringsliv tyder på att vi går från ett läge med hög andel förutsägbar elproduktion till ett där man blir mer väderberoende. Idag räknas sjuttio procent av elproduktionen vara planeringsbar, vid 2040 räknar man med att den andelen sjunkit till trettiofem procent.När vindkraften blir universallösningen i norra Europa kommer den effekten förstärkas, och priset ändras mer. Även om man sprider ut vindkraften längs hela Sveriges kust är det svårt att bygga bort den effekten.

Frågan är då om företagen har möjlighet att anpassa sin elförbrukning utifrån bästa priser på energi. Det blir en ny dimension där företag med hög automatiseringsgrad och låga personalkostnader har mycket att hämta. Andra som är beroende av att ha många människor samlade under ett visst antal timmar kommer ha svårare att ta hänsyn till det skiftande elpriset. Det är den sortens oförutsägbarhet som gör företag ineffektiva.

Man får nog vara ärlig med att vi inte riktigt förstått hur bra vi haft det. Vattenkraften och kärnkraften gav Sverige en nästan unik tillgång till fossilfri energi långt tidigare än klimatomställningen och elektrifieringen kom upp på den politiska agendan. Tyvärr sammanföll den med andra prioriteringar som gjorde att vatten- och kärnkraften underskattades precis innan deras verkliga värde uppenbarades.

Elektrifieringen kommer att innebära stora energibesparingar men kräver också tillgång till prisvärd och pålitlig el. I södra Sverige har företag under flera år fått uppleva problem med prisrusningar under somrarna och ibland har ransonering varit på tal. Ett antal företag har meddelat att man avstått från investeringar på grund av oberäknelig energitillgång. Nu är det istället företagens klimatomställning som äventyras.

När sex av tio företag i södra Sverige oroar sig för politikens förmåga att lösa energifrågorna är det allvar. Oppositionen har presenterat ett reformpaket för att välkomna investeringar i kärnkraft, det är en konkret åtgärd för att se till så att Sverige inte fastnar vid en specifik elproduktion. Alla vägar in i framtiden bör hållas öppna.

Jacob SidenvallSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons