Annons

Domstol mot EU

Mitt i pågående krishantering och skademinimering från regeringar och banker i Europa har ett juridiskt drama utspelat sig mellan den tyska författningsdomstolen och EU-kommissionen som riskerar att sätta EU-samarbetet i gungning.
Publicerad 13 maj 2020
Detta är en ledare som uttrycker Smålandspostens politiska linje: för kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande. Tidningens politiska etikett är moderat.

För två år sedan fick den tyska författningsdomstolen uppdraget att pröva om EU:s stödköp av medlemsstaters statsobligationer är förenligt med den tyska grundlagen. Nu, mitt i den värsta ekonomiska krisen i mannaminne, kommer svaret: EU:s institutioner måste bevisa att stödköpen varit rimliga annars kommer den tyska domstolen meddela den tyska centralbanken att det är fritt fram att sluta delta i EU:s stödköp.

Beslutet har överraskat många då domstolen för två år sedan tog in en rekommendation från EU-domstolen som uttryckte att stödköpen inte strider mot EU:s befogenheter. Med ett sådant uttalande togs det för givet att den tyska domstolen skulle ta parti för en EU-vänlig tolkning.

Annons

Det är en komplex situation. Frågan rör, som nättidningen Europaportalen förklarat, EU:s befogenheter och var dessa tar slut. Därmed övergår en juridisk bedömning till att bli del av den mest brännande politiska konflikten inom unionen just nu. EU är en ansträngd gemenskap. Vissa verkar för att unionen skall utöka sina befogenheter då de ser detta som ett sätt för institutionen att bli relevant för vanliga människor. På motsatt sida står politiker engagerade för att skydda medlemsstaternas självständighet från vad man uppfattar som yttre påverkan.

Foto: Uli Deck

Stödköp av statsobligationer är just nu en avgörande del i EU-kommissionens strategi för att rädda arbeten och ekonomier i Coronakrisen. Europeiska centralbanken planerar att köpa statsobligationer för sjuhundrafemtio miljarder euro. Om den tyska författningsdomstolen inte ändrar sin bedömning lär det bli politisk strid även om dessa stödinsatser.

Till saken hör att EU-domstolen är garanten för att medlemsstaterna faktiskt upprätthåller de åtaganden man gjort gentemot unionen. Det finns mer än en regering i Europa som nu blickar mot Tyskland för att se om den stora bror duktig inom samarbetet skall framhärda i sin trots. Konsekvenserna kan bli allvarliga. Förra veckan rapporterades om att Ungern inte längre kan ses som en demokrati, presidenten Victor Orban gavs i samband med Coronautbrottet befogenheter att på obestämd tid styra landet utan förankring i parlamentet. Det är en situation som EU måste hantera, men hur kan man göra det utan att framstå som ett hot mot medlemsstatens beslutande?

Konflikten mellan dem som letat efter sätt att utöka unionens befogenheter och de som reagerat mot den har pågått länge. Tysklands författningsdomstol är en respekterad institution med ett extremt fokuserat uppdrag. Att dess bedömning överraskat och ser ut att bidra till bittra konflikter vittnar om att politiker i EU:s parlament och kommission inte sett till att driva frågan om EU:s ökade befogenheter på ett förankrat sätt. Istället har konflikten med de som vill montera ned samarbetet tagits som bevis på att man är på rätt väg. Det är inte något som kommer gynna EU i längden.

Jacob SidenvallSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons