Annons

En förskönad Dumbo

När Disney snart inleder produktionen av sin nya version av den klassiska filmen Lady och Lufsen kommer ett par siameskatter och en sång dessa sjunger att göras om eftersom de uppfattas som kränkande mot asiater. Den nyligen släppta nyversionen av Dumbo skalar bort de kråkor i originalet som tydligt anspelar på afroamerikaner och segregationslagarna efter det amerikanska inbördeskriget. Båda dessa förändringar är förstås helt på sin plats; det finns ingen anledning att till punkt och pricka följa förlagorna i spåren och återupprepa förflutna fördomar.
Ledare • Publicerad 13 maj 2019
Detta är en ledare som uttrycker Smålandspostens politiska linje: för kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande. Tidningens politiska etikett är moderat.

Men Disneys beslut att tillämpa självcensur genom att retuschera bort kråkorna i originalfilmen Dumbo från 1941 när de lägger upp den på sin kommande streamingtjänst Disney Plus är mer problematiskt. Inte för att rasistiska stereotyper på något sätt skulle vara mer legitima eller mindre kontroversiella om de har många år på nacken, utan för att den historiska verklighet de hörde hemma i tillrättaläggs så att avigsidorna osynliggörs. Denna verklighet är även vårt förgångna, och om vi inte har en riktig förståelse av detta har vi det inte heller av oss själva och vår egen tid.

Om vi skall lära av det förflutna kan vi inte utelämna sådant som inte passar in i dagens samhälle. Hur olustigt och nedslående det än kan kännas bör vi beakta den mänskliga natur som historien på gott och på ont ådagalägger i dess fulla vidd.

Annons

Att släta över negativa inslag i historien är inte bara förljuget och missvisande utan också ett uttryck för presentism, det vill säga ett upphöjande av nuet på det förgångnas bekostnad. De som vill sudda ut eller korrigera obekväma lämningar från andra tidevarv – en Tintin i Kongo eller en Efraim Långstrump på Kurrekurreduttön – gör indirekt historien bättre än den faktiskt var med utgångspunkt i en modern måttstock. Vi bör göra historien rättvisa genom att ta den för vad den varit istället för att strömlinjeforma den utifrån vår samtids normer, hur nobla de än upplevs vara.

Till allt detta kommer att historierevisionism ofta varit ett signum för auktoritära och totalitära regimer, som talibanerna i Afghanistan och nationalsocialisterna i Tredje rikets Tyskland. När samma slags förhållningssätt blir på modet i liberala demokratier är det hög tid att noga begrunda vartåt utvecklingen barkar.

Så hur bör då Disney göra med kråkorna i sin ursprungliga Dumbofilm? Att helt sonika ladda upp filmen som den är till streamingtjänsten skulle onekligen skada företaget och dra uppmärksamheten till frågor man absolut inte vill hantera.

Disney skulle dock kunna anamma samma strategi som konkurrenten Warner Brothers, som försett gamla tecknade kortfilmer med informationstexter som meddelar att de härrör från en annan era med andra rättesnören. På det viset städas och förskönas historien inte, samtidigt som Disney inte behöver stå till svars för något de idag inte ställer sig bakom och tittaren i bästa fall stimuleras till reflektioner över sakernas föränderlighet.

Mathias Persson
Annons
Annons
Annons
Annons