Annons

En konservativ regering?

Tre av fyra partier i det nya regeringssamarbetet kallar sig i någon mån för konservativa. Exakt vad det innebär är omdiskuterat men ett ämne som alltid stått centralt i den konservativa traditionen är tanken på förvaltarskap. Förvaltarskap över både naturen och de samhällsinstitutioner som byggts upp över tid.
Ledare • Publicerad 7 november 2022
Detta är en ledare som uttrycker Smålandspostens politiska linje: för kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande. Tidningens politiska etikett är moderat.

Hittills har inte regeringen visat tecken på en stark förvaltarskapstanke. Det har i dagarna kommit ett lagförslag om höjd mervärdesskatt. Det innebär att man vill höja skatten för reparation av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne. I rapporten står det att branscherna som nu utför denna typ av reparationer förmodligen kommer att minska om förslaget går igenom.

Läser man förslaget i sin helhet verkar budskapet vara att det är bättre att få igång konsumtionen än att det ska vara billigare att reparera kläder och cyklar. Det står att mervärdesskatten är en effektiv skatt och bör värnas som intäktskälla för staten. Argumentet är att man vill öka enhetligheten i mervärdesskattesystemet.

Slit- och släng kulturen är orsaken bakom en av de största miljöproblemen idag.
Slit- och släng kulturen är orsaken bakom en av de största miljöproblemen idag.Foto: Hasse Holmberg
Annons

Slit- och släng kulturen är orsaken bakom en av de största miljöproblemen idag. Modeindustrin står för 10 procent av de globala växthusgasutsläppen. Textilier står dessutom för 35 procent av utsläppen av mikroplaster i naturen.

Finansdepartementet diskuterar konsekvenserna för miljön i sitt förslag. Sammantaget antar man att miljöbelastningen från produktionen av nya varor kommer att öka. De skriver att det generellt sett är bra för miljön att reparera en vara istället för att köpa en ny. Men strax därefter står det: “Samtidigt är det ofta relativt enkelt och billigt att köpa en ny vara jämfört med att reparera t.ex. skor eller kläder.”

”Läser man förslaget i sin helhet verkar budskapet vara att det är bättre att få igång konsumtionen än att det ska vara billigare att reparera kläder och cyklar.”

En annan konservativ princip med grund i den kristdemokratiska traditionen är subsidiaritetsprincipen. Den säger att beslut ska fattas på lägsta möjliga nivå men är en del av en större tanketradition om att samhällen bäst byggs nerifrån och upp. Små, lokala företag är bättre än stora koncerner, det civila ska stå starkt oberoende av det statliga. I finansdepartementets rapport står istället, mellan raderna, att det inte gör så mycket att småföretagare blir arbetslösa eftersom de utgör en så liten del av den totala samhällsekonomin.

På deras språk: “Branscherna för dessa reparationer bedöms dock sysselsätta förhållandevis få individer, varför sysselsättningseffekten bedöms som mycket liten i relation till sysselsättningen i ekonomin som helhet”.

En regering som både har liberala partier som gillar låga skatter och konservativa partier som borde vilja skapa ett hållbart samhälle bör ha ideologin för att komma med bättre förslag för att finansiera sin politik.

Edel Irén LappinSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons