Förbjud inte inrikesflyg

På vissa håll i Europa förbjuds eller diskuteras förbud av inrikesflyg för särskilda sträckor. Detta är inte något Sverige behöver efterapa.
Ledare • Publicerad 12 december 2022
Detta är en ledare som uttrycker Smålandspostens politiska linje: för kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande. Tidningens politiska etikett är moderat.

Förra veckan gav exempelvis EU-kommissionen grönt ljus för Frankrike att förbjuda inrikesflyg för vissa kortare sträckor inom landet. Detta som ett led i att minska utsläppen. Efter detta besked var några ledande miljöpartistiska politiker i Sverige snabbt ute med att förtjust argumentera för att vi borde ta efter.

Detta är något Miljöpartiet i Sverige drivit sedan våren 2021, och viljan att begränsa inrikesflyget har länge varit en del av partiets politik. Även Socialdemokratiska ungdomsförbundet har drivit liknande förslag. Miljöpartiet och andra förespråkare av åtgärden vill få ned flertalet inrikesflygare till marken. Men frågan är om det inte är dessa förespråkare som bör komma ned till jorden.

Det är sällan folk väljer inrikesflyg för att det kliar i dem att orsaka lite extra mycket utsläpp. Snarare handlar det om ofrånkomliga tids-och effektivitetsskäl. Och i vissa fall även rena kostnadsskäl, när priserna för andra färdmedel svävar iväg.

”Det är sällan folk väljer inrikesflyg för att det kliar i dem att orsaka lite extra mycket utsläpp”

Valet motiveras inte av en lat bekvämlighetsvurm, utan för att tidsramarna ibland är hårda och flyget kan ses som mer pålitligt i dessa fall. Flyget är även viktigt för företagsamheten, och den praktiska möjligheten att snabbt ta sig runt i ett avlångt land.

Att dirigera folk mot att välja klimatsmartare val kan inte för ofta präglas av en överdrivet predikande ton, tondövhet och en nästintill febrig förbudsvurm. Det blir väldigt mycket piska, och desto mindre morot. Eller förståelse, för den delen. Dessutom borde man hellre satsa på att se till att alternativen till flyg fungerar bättre, och lockar fler.

Inrikesflygen binder i flera fall ihop landet. Detta är ju särskilt viktigt i ett land med stora geografiska avstånd som Sverige, och man ska också minnas att behovet av snabba och effektiva transporter knappast kommer minska i framtiden. Det kommer alltjämt finnas ett behov av flyg, och det behöver bli mer klimatvänligt.

Branschorganisationer på området, såsom Transportföretagarna, har också varnat för att förslag som dessa rentav i längden faktiskt kan bli bromsklossar för framväxten av nya utsläppsfria flygformer. Detta då lokala flygplatser och kortare sträckor ofta är tilltänkta som de första marknaderna att lansera och genomföra sådana flygningar på.

Foto: Johan Nilsson/TT

Förslagen riskerar också att smaka bättre i teorin än i praktiken. I Frankrike kommer bara tre rutter att kunna påverkas av det nya förbudet, trots de höga ambitionerna. Detta för att praktiska svårigheter i flera fall sätter stopp.

Så nej, Sverige bör inte göra som Frankrike. Låt oss istället landa i smarta och effektiva klimatlösningar framöver, utan att bana för populistiska slag i luften.

Evin BadrniyaSkicka e-post