Annons

Försiktighet till övermått

Tjugo år efter att poliser började efterfråga elchockvapen får de nu tillgång till dem. De gula elpistolerna ger polisen ett alternativ till pepparsprej när en person hotar eller går till våld mot poliser. I försöksverksamhet har det ofta handlat om personer i krogmiljö som är påverkade av alkohol eller droger.
Ledare • Publicerad 3 januari 2022
Detta är en ledare som uttrycker Smålandspostens politiska linje: för kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande. Tidningens politiska etikett är moderat.

När man för femton år sedan valde mellan elchockvapen och pepparsprej landade man i det senare alternativet. Elpistolerna anklagades för att leda till otrygghet och övervåld. I efterhand ter sig bedömningen vara helt fel. Dels är pepparsprej mindre effektiv och träffsäker i de sammanhang där det behövs. Dels orsakar alternativen till elpistoler mer skador när handgemäng uppstår.

När yttre tjänst för poliser blivit allt mer hotfullt är det också välkommet att utrustningen gör att poliser känner ”högre grad av trygghet och känner mindre stress i hotfulla situationer” enligt polisens utvärdering.

Annons

Det har tagit många år och långa byråkratiska processer innan elpistoler utvärderades i skarp verksamhet. Det är en god instinkt att reflektera över konsekvenserna innan något implementeras på bred front. Saker och ting skall ta sin tid. Särskilt i frågor som berör många eller som kan få allvarliga konsekvenser. Men att sätta sig ner och fundera i decennier är dock inte mycket bättre.

”Även ickebeslut får konsekvenser.”

Dumdristighet står mot feghet. Allt för ofta har svensk byråkrati och politik valt det senare snarare än sökt en medelväg.

Det som kläs upp som eftertänksamhet ter sig dessutom ofta som en metod för att obstruera sådant som inte välkomnas. Politikområden som brottslighet, invandring och miljön är till sin karaktär etiskt svåra och omstridda områden. Men svåra beslut kan inte sopas under mattan. Även ickebeslut får konsekvenser.

Kanske det mest avslöjande exemplet är hur snabbt regeringen kunde närma sig ett beslut om slutförvar för kärnavfall, bara Miljöpartiet lämnade. Ett ingrott och slentrianmässigt motstånd är i kärnkraftsfrågan koncentrerad till en krympande grupp aktivister. I rättspolitiken är det dock långt mer utspritt och inbyggt i institutionerna, av förståeliga skäl.

Polisarbete och domstolsprocesser gynnas av att förändras långsamt. Deras primära roll är inte att producera domar på löpande band, utan snarare den mycket svårinringade rollen som upprätthållare av rättsstatens normer. Att medborgare förstår konsekvenserna av potentiellt brottsliga handlingar är en trygghet som ofta tas för givet.

Foto: Johan Nilsson/TT

Mycket håller på att ske i rättspolitiken. Att inspelade polisförhör skulle fungera som bevis vid sidan av vad som sägs i domstolsförhandlingar kan de flesta ursäktas för att tro. Det är dock bara sedan årsskiftet som det tillåtits.

I valrörelsen lär debatten om brott och straff få en central roll. Straffskalor och definitioner av brott är i sammanhanget lågt hängande frukter. Den djupare frågan är att se över hur verksamheter i rättskedjan bedrivs.

Det kan handla om sådant som rätt verktyg eller styrdokument för domstolsförfaranden. Givet dagens situation finns det mycket som behöver göras. Förhoppningsvis tar det inte flera decennier innan idéerna blir verklighet.

Pontus WesterholmSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons