Annons

Förverkat vapenförtroende

Regeringens förslag på stora frihetsinskränkningar för många måste bygga på samhällsnytta för att tas på allvar.
Publicerad 29 oktober 2019
Detta är en ledare som uttrycker Smålandspostens politiska linje: för kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande. Tidningens politiska etikett är moderat.

Foto: Pontus Lundahl/TT

En enkel faktakoll är allt som krävs –Hur många kulmagasin har polisen lämnat tillbaka till gängkriminella efter att de påträffats med illegala vapen?

Annons

Denna frågan är knappast något som människor går och grubblar på i sin vardag. Men i och med regeringens besked i förra veckan har den blivit aktuell för över sexhundratusen jägare och sportskyttar i vårt land. Regeringen vill nämligen införa nya lagar som förbjuder löstagbara kulmagasin som inte är direkt kopplade till jakt- och sportskytte- och samlarlicenser.

Anledningen till detta är att man hävdar att polisen med nuvarande regler inte har möjlighet att beslagta och förverka magasin som påträffas i den tunga gängkriminella miljön. Det låter ju som ett allvarligt problem. Och med tanken på skjutningarnas ökande andel av det grova våldet är det också ett angeläget problem. Men varför har man inte larmat om detta tidigare? Brottsbalkens trettiosjätte kapitel medger förverkande av föremål som är ägnade till att användas till brottslighet om de påträffats under omständigheter som ger uppenbar anledning att befara att de skulle kunna användas till brott.

Det framstår som mycket märkligt att detta lagrum inte skulle omfatta magasin som påträffas i kretsarna kring våldsamma gängbildningar. Konsekvenserna för vanliga vapenägare är kännbara. Det kommer att bli svårare att öva och förbättra sitt skytte. Oron finns också att utformningen av lagen kommer att innebära att personer som vill göra rätt för sig plötsligt kommer att bli stående med olagliga föremål i sin ägo, något som i sin tur kan äventyra hela deras fritidssysselsättning. Varje morgon görs nämligen en registeruppdatering som kollar av ifall någon vapenägare gjort sig skyldig till något brott. Om så är fallet inleds ett ärende som oftast slutar med att personen får sina licenser förverkade.

Regeringen har tidigare presenterat ett förslag om att reglera vapenmagasin som ett sätt att implementera EU:s uppdaterade vapendirektiv. Det kritiserades hårt av remissinstanserna och röstades ned av oppositionen i riksdagen. Men mer intressant var att argumentet om att polisen tvingas lämna tillbaka magasin till gängkriminella inte togs upp då, i våras.

Denna fråga är perifer för de flesta men bär på principiellt viktiga ställningstaganden: skall man inskränka frihet utan någon konkret vinning i andra vågskålen? Det kommer inte vara en svår sak för oppositionen i riksdagen att konfrontera regeringen med frågan som inleder denna text. Det kommer inte att bli någon omröstning innan det är helt klarlagt huruvida polisen tvingas lämna tillbaka magasin till gatugängen eller inte.

Det klargörandet kommer i sig leda till ytterligare frågor. Var fick Socialdemokraterna idén ifrån? Kommer de att fortsätta att försöka inskränka friheter för laglydiga medborgare utan att först undersöka vinningen eller konsekvenserna?

Jacob SidenvallSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons