Annons

Friorientering med KD

Just nu samlas Kristdemokraterna i den nordliga staden Jönköping för kommun- och landstingsdagar.
Publicerad 3 mars 2018
Detta är en ledare som uttrycker Smålandspostens politiska linje: för kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande. Tidningens politiska etikett är moderat.
Foto: Mikael Fritzon/TT

Trots det pressade läget i opinionsundersökningarna präglas tillställningen av tillförsikt.

Vårdfrågorna är partiets trygga tillflyktsort när man tvingats överge andra förskansningar. Den här gången handlar det dock inte om slentrian. Man kan visa på goda resultat från Alliansregeringen där Kristdemokraterna spelade en avgörande roll för att minska vårdköerna. Vården ser också ut att kunna bli en viktig fråga i valet. Utanför Stockholm finns många som har egna, och ibland smärtsamma, upplevelser av hur tillgängligheten till vården försämrats kraftigt på mindre än fyra år. Det är inget man glömmer.

Annons

Kristdemokraterna har trovärdighet och reformförslag. Man vill se kraftigt ökade resurser till vården, fler vårdplatser, fler utbildningsplatser och höjda löner för att minska beroendet av hyrpersonal. Man vill också återskapa de incitament som effektivt kortade vårdköerna under Alliansregeringen.Det kan vara tillräckligt för att partiet skall hålla sig kvar i riksdagen. Det faktum att vården i Stockholm fungerar förhållandevis väl bidrar sannolikt till att skymma läget ute i landet, något som talar för att vårdfrågorna, och Kristdemokraterna, underskattas.

Partiets andra signum är etiken och värderingarna. Där har det på senare år blivit trångt i det som tidigare var ett ingenmansland. Social-, sverige- och kristdemokrater tävlar med moderater och liberaler om att vara främsta uttolkare av de svenska värderingarna.När en växande andel av befolkningen kommer från kulturer vitt skilda från den svenska har partipolitiken reagerat och anpassat sig. Man försöker överbrygga kulturskillnader via lagstiftning för att försöka få till ett enhetligt förhållningssätt till saker som välfärden.

Förändringarna i föräldraförsäkringen har till exempel kommit hastigt och mött litet motstånd. Regeringens förslag på fortsatta kvoteringar och förkortningar innebär en kraftig minskning av föräldrars frihet, ändå verkar motståndet marginellt. Mönstret återkom när regeringen förra våren föreslog ett förbud mot konfessionella friskolor. Det visade sig att få andra än Kristdemokraterna var intresserade av att bevara det som tidigare ansetts vara en rimlig frihetsreform.

Familjepolitiken har blivit något som utmanar den svenska mittfåran och har kommit att förknippas med parallellsamhällen istället för frihet för medborgarna.

Den kristne tänkaren och debattören Gilbert Keith Chesterton skrev i början av nittonhundratalet att ”när du bryter mot de stora lagarna får du inte frihet; du får inte ens anarki. Istället får du små lagar”. Citatet har tolkats på en rad olika sätt och kan också användas för att fånga en rörelse i svensk politik. Små, närgångna lagar ser ut att vara vår framtid eftersom att vi inte förmådde hantera stora abstrakta normer som präglar vår samexistens. Även sådan terräng borde vara hanterbar för Kristdemokraterna som så ofta betonar att man står på en fast värdegrund.

Jacob SidenvallSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons