Annons

Högervind kan ge friare EU

Nästan alla partier kunde se sig som vinnare i det svenska EU-valet. Det är en lite ovanlig situation, men alla har förstås inte samma goda grunder för sitt firande. Ute i Europa blåser tydliga högervindar.
Ledare • Publicerad 11 juni 2024
Detta är en ledare som uttrycker Smålandspostens politiska linje: för kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande. Tidningens politiska etikett är moderat.

Socialdemokraterna ökade jämfört med valet 2019, men presterar ändå sämre och sämre jämfört med riksdagsvalet. Den långsamma nedgången fortsätter och partiet har inte hittat ett bra sätt att vända det.

Moderaterna, som får anses vara ansvariga för Tidö-regeringen, gör ett oväntat bra resultat. Om EU-valet var en termometer för vad befolkningen anser om regeringen var detta ett gott besked för Moderaterna.

Annons

Vänsterpartiet kunde plocka hem många röster tack vare tidigare partiledaren Jonas Sjöstedt som förstanamn och står för ett av få ökade mandat. Det tar man från Kristdemokraterna som alltså bara får en representant i parlamentet under de kommande åren.

Vänsterpartiet var de enda som fick fler mandat, men i Bryssel möter de färre åsiktsfränder.
Vänsterpartiet var de enda som fick fler mandat, men i Bryssel möter de färre åsiktsfränder.Foto: Mickan Mörk/TT

Något man nog ändå ser som en seger. Alice Teodorescu Måwe lanserades sent som partiets toppkandidat men i historieböckerna lär det stå att hon räddade partiets närvaro i parlamentet.

Även Liberalerna håller kvar sitt mandat och därmed är den svenska ordningen i princip orörd. Alla rörelser i opinionen handlar om att se eller dra ut trender över tid. Och det är alltid svårare i ett parlamentsval: väljarna känner sig lite mer äventyrliga och många fler stannar hemma. Det är delvis därför urbana partier som Vänsterpartiet och Miljöpartiet överpresterar.

Den större trenden är att det svenska resultatet sticker ut. Ute i Europa befäster kristdemokratin sin position som den stora höger-mittenkraften i parlamentet. Gröna och liberala partier tappar stort och de nationalistiska partierna ökar.

I Sverige har Sverigedemokraterna gått in i regeringssamarbetet, ställts inför ansvar, och missnöjesopinionen svalnat. I Frankrike och Tyskland kokar populismen vidare under lock av progressiva minoritetsregeringar.

Men den europeiska kristdemokratin är en viktig kraft i EU. Den har tagit ansvar och hittat fungerande kompromisser. Det återstår att se hur nästa mandatperiods majoritet skall pusslas ihop. Det är troligt att Sverigedemokraterna kommer att lansera idén om ett europeiskt Tidö-avtal. Men det är också troligt att de populistiska och nationalistiska partierna är för olika för att EPP-gruppen, där Moderaterna och Kristdemokraterna sitter, skall se någon framtid i det. Mycket hänger på vilken väg de tyska kristdemokraterna väljer internt.

Men för Europa är det avgörande att partier med känsla för frihandel och näringspolitik finns som stabil mittpunkt. Unionen står inför svåra prövningar, både internt och externt, och med ökade mandat för högerpartierna kommer fokus hamna på rätt frågor.

Många socialdemokratiska partier runt om i Europa har sedan förra och förrförra mandatperioden tappat känslan för industripolitik och hängett sig åt splittrande identitetspolitik.

Det är viktigt att balansen skiftar högerut. EU behöver komma ikapp i den globala konkurrensen, och för att klara det måste samarbetet bli friare och mindre detaljstyrt. Det mandatet finns bara i EPP-gruppen.

Jacob SidenvallSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons