Annons

Högtryck för familjen i ungdomsbarometern

Generation Z värderar tiden tillsammans med familjen allt högre. Individualistiska värderingar är starka, men får också ett sammanhang med vänner och familj.
Ledare • Publicerad 30 december 2023
Detta är en ledare som uttrycker Smålandspostens politiska linje: för kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande. Tidningens politiska etikett är moderat.

När generation Z, det vill säga de som är födda efter millennieskiftet får bestämma är familjen varken död eller begraven utan familjeidealen är mer levande än på mycket länge.

Tillsammans. Familjen prioriteras högre av unga.
Tillsammans. Familjen prioriteras högre av unga.Foto: Kallestad, Gorm

Det är Ungdomsbarometern som i sin före jul publicerade undersökning identifierar vilka trender som rör sig i gruppen som är född efter millennieskiftet.

Annons

En stark trend som symptomatiskt nog inte uppmärksammas när andra medier uppmärksammar denna barometer är att familjevärderingar växer sig allt starkare. Andelen som vill vara tillsammans med den egna familjen har successivt vuxit ändå sedan mätningarna 1994. Från då 25 procent till 41 procent i dag.

Ungdomsbarometerns analytiker ser andra mönster som bekräftar hypotesen. Många unga beskriver sig som hund eller kattmänniska. I båda fallen handlar det om att söka gemenskap i den nära gruppen, hos familjen, vänner eller kompisarna.

Viljan att festa är exempelvis också på nedåtgående. Betydelsen av nära relationer, stabilitet och kärlek manifesteras återkommande i undersökningen. I andra sammanhang har också ungdomars minskande alkoholintag uppmärksammats,. Dels kan den förklaras med gamingkulturen. Unga (killar) sitter hellre med en joystick i handen än en fatöl. Medan flickorna har sedan flera år heller väljer studierna än partyna.

Dels hänger den samman med en starka hälsoideal. I Ungdomsbarometern är ”träningsmänniska” den vanligaste identiteten. Det vittnar om hälsoideal, men också om en pressande kultur där träning handlar om så mycket mer än om att må bra. Som en mycket negativ fixering vid ytliga kroppsideal som länge drabbat unga flickor och som nu gymgenerationens pojkar också börjar att lida av.

Omvärldsläget kan vara en faktor bakom uppvärderingen av mer traditionella värderingar. Pandemin, Rysslands brutala anfallskrig i Ukraina och oron för klimatförändringar antas spela in. När en stökig omvärld ska hanteras söker sig unga till de trygga gemenskaperna.

”Men det kan också ses om en motreaktion mot en långtgående individualism och ett samhällsklimat där långsiktiga relationer och familjevärderingar sällan eller aldrig betonas.”

Men det kan också ses om en motreaktion mot en långtgående individualism och ett samhällsklimat där långsiktiga relationer och familjevärderingar sällan eller aldrig betonas. Familjeideal är helt enkelt mer efterfrågade och hyllade vid sidan av den offentliga samhällsdebatten.

Generation Z kommer efter den generation som fick namnet ”ordning” av analysbolaget Kairos future. Då häpnade många över att de traditionella värderingar som utmärkte gruppen. Den var inte alls som väntat progressiv eller normkritisk. Den utmärktes istället av ”icke-rebelliska ideal och strävan efter att bli vuxen. Ungdomsbarometern har också tidigare visat hur unga drömmer om ett liv med familjen i villan- något som gått stick i stäv med en bostadspolitik där det ägda boendet och småhuset länge prioriterats ned.

Visst innehåller också Ungdomsbarometern trender som pekar åt olika håll.Liksom intressanta skillnader mellan pojkar och flickor. Men uppsvinget för familjevärderingar är långsiktigt och därmed inte längre något som kan beskrivas och avfärdas som någon kortsiktig trend.

Martin TunströmSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons