Annons

KDU - konservatism i klack

Nyligen samtalade Jordan B Peterson, numera fixstjärna i nordamerikansk akademisk-politisk debatt, med den originella feministen Camille Paglia. Peterson, anfäktad som han var av feminister som avskydde honom och kallade honom nazist, menade att det fanns ett fundamentalt problem i debatten: En man, vare sig i de lilla eller stora sammanhangen, har inga legitima möjligheter att värja sig mot radikalfeministers angrepp. Detta eftersom den slags – icke-fysiska – motaggression som skulle vara naturlig att svara upp med mot andra män till sin natur skulle bli en bekräftelse på det påstådda patriarkala tyranniet om den riktades mot kvinnor.
Publicerad 7 mars 2018
Detta är en ledare som uttrycker Smålandspostens politiska linje: för kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande. Tidningens politiska etikett är moderat.

Foto: Alastair Grant

Ordningen borde ju därför vara att den normala delen av kvinnosläktet tog på sig ansvaret att huta åt de feministiska aktivister som förstör samtalet, menade Peterson. Men problemet är att dessa inte har tid för att de ju ägnar sig åt normala saker i sina normala liv. Paglia höll med och såg det som en del av ett större mönster i vilket maskulinitetsföraktet faktiskt höll på att kantra hela den västerländska civilisationen.

Annons

Men i Sverige, kanske det land där vänsterfeminismen står starkast, märks faktiskt ganska starka kvinnliga motröster. Synar man den grupp av högerdebattörer som uppmärksammas mest i sociala medier är det kvinnliga inslaget relativt stort. Detsamma gäller opinionsbildarna i denna redaktions ideologiska och kollegiala sfär. Andelen kvinnor är fler idag än för tio år sedan.

Mindre uppmärksammad är den ström av högersinnade kvinnor som fyller KDU. Den ”gamla” högern hade inte kunnat uppbåda så många konservativa i klack som Kristdemokratiska ungdomsförbundet. Till dess kommande riksmöte finns en motion att byta namn till Konservativ ungdom – framtagen av det kvinnoledda Stockholmsdistriktet.

Konservatismens grundinstinkter är feminina men det verkar inte främst vara de bottnarna som är i rörelse i KDU. Snarare härbärgerar förbundet en motreaktion inför en allt hårdare skruvad politisk korrekthet. En i vilken unga kvinnor vägrar vara vänsterns offergisslan.

På moderpartiets Kommundagar i Jönköping utgjuter sig en av dem över hur irriterande det är att få sina universitetsstudier förvridna av genusteoretiska pekpinnar. ”Vi är så trötta på allt s**t” säger (ungefär) en annan om alla påstådda förtryckarstrukturer yngre kvinnor antas automatiskt godta som sanningar.

Jordan B Peterson hade nog lyst upp.

I absoluta tal är de här kvinnorna förstås inte många. Men sett som trend är fenomenet både oväntat och fascinerande. Medan den svenska vänsterfeminismen sliter sönder sig själv i gräl kring klan- och hedersförtryck synes borgerlighetens ideologiska återväxt bli alltmer kvinnlig.

Den konservativa pessimismen får sig en knäck.

Fredrik HaageSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons