Annons

Kniptångsmanöver mot brottsligheten

Äntligen en gedigen moderat satsning på även förebyggande åtgärder mot brottsligheten.
Ledare • Publicerad 4 augusti 2022
Detta är en ledare som uttrycker Smålandspostens politiska linje: för kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande. Tidningens politiska etikett är moderat.
Brottsligheten kan inte besegras med straff allena.
Brottsligheten kan inte besegras med straff allena.Foto: Maja Suslin/TT

De senaste åren har flera partier försökt trumfa varandra kring hur många fler poliser man vill se i Sverige eller hur mycket straffen kan skärpas.

Det har onekligen i sig varit välkommet att ett sådant månande om lag och ordning har återupprättats. Det har förvisso länge funnits röster som talat om behovet att värna brottsoffrens perspektiv och att en dömd brottsling också ska sona sitt brott. Ett av statens ”läkemedel” mot det onda, som det uttrycktes av professorn i laghistoria vid Lunds universitet Carl Johan Schlyter (1795-1888). Straff både inkapaciterar, avskräcker och sonar.

Annons

Sådana perspektiv har dock ofta avfärdats som ”batonghöger”. Men numera är även socialdemokrater som tidigare kunde ha målat upp sådana åtgärder som repressiva måna om att framstå som handlingskraftiga.

Kampen mot brottsligheten bör bedrivas på flera fronter. De rättsliga påföljderna och stärkt polisväsende är en sådan. En annan är kriminalvårdens rehabilitering av intagna. En tredje är de förebyggande åtgärderna. Samtliga behövs, och går hand i hand. Det har funnits en risk att Moderaterna uppfattas som ensidigt fokuserade på straff utan att ta tillräcklig hänsyn till de förbyggande aspekterna.

Det var således mycket välkommet att Moderaterna under onsdagen kunde presentera ett 52-punktsprogram med fokus just på förebyggande åtgärder mot brottsligheten. Låt vara att en del av punkterna handlade mer om påföljder, som införandet av nya ungdomspåföljder. Och förvisso, även påföljder har en förebyggande karaktär.

”Det har funnits en risk att Moderaterna uppfattas som ensidigt fokuserade på straff utan att ta tillräcklig hänsyn till de förbyggande aspekterna.”

Utan att recensera varenda punkt kan det dock konstateras att paketet innehåller flera intressanta förslag. Bland annat att BUP ska får mer resurser och att socialtjänsterna ska stärkas. Så även samarbetet mellan socialtjänst, polis, skola, psykiatri och ideella insatser. Tanken om ett nationell kunskapscentrum för brottsprevention är spännande, och ett nationellt exit-program för gängkriminella som också föreslås vore välkommet.

Sammantaget riktar partiet in sig på sex viktiga områden: Nolltolerans mot ungdomsbrott, förbättrad integration, en återupprättad arbetslinje, satsningar på missbruksvård, stärkt stöd till barn och unga som är i farozonen för att dras in i kriminalitet, samt en förbättrad skola.

De femtiotvå punkterna till trots finns det samtidigt somligt som saknas. Fängelsebristen lyser med sin frånvaro. Om fler kriminella buras in, och sätts bakom lås och bom under en längre period än idag, kommer detta behöva lösas. Kriminalvårdens rehabiliterande arbete ska inte heller glömmas bort;. Vilket parti blir först med att se värdet av Kumlaanstaltens framgångsrika men numera nedlagda klosterverksamhet för intagna? För en förbrytare som sonat sitt brott behöver det finnas vägar till förlåtelse, moralisk förnyelse och återintegrering i samhället.

Som den ovan nämnde Schlyter också påpekade på sin tid: när harmonin mellan den enskilde och allmänheten har brutits kan den återställas genom kärleken till det goda.

Thomas HermanssonSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons