Annons

Kontinuitet i förlossningsvården

Alla kommer inte att föda men alla människor har en gång blivit födda till världen. Trots det är vård för kvinnor ett eftersatt område. En bättre förlossningsvård borde vara en av samhällets främsta prioriteringar.
Ledare • Publicerad 29 december 2023
Detta är en ledare som uttrycker Smålandspostens politiska linje: för kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande. Tidningens politiska etikett är moderat.

I november öppnade Sveriges första barnmorskeledda förlossningsklinik i Göteborg. Att den öppnar beror på att det finns en ökad efterfrågan efter bland annat valfrihet och kontinuitet i förlossningsvården. Som det ser ut idag följer kvinnan en barnmorska under graviditeten för att därefter föda på sjukhus. Där behöver man mitt under förlossningen (eftersom man inte blir insläppt förrän den kommit igång ordentligt) introduceras för helt nya ansikten. Många har reagerat mot detta, särskilt barnmorskor som anser att arbetsmiljön på sjukhus inte är optimal, varken för de anställda eller de födande.

På kliniken kommer man istället att ge möjligheten att träffa samma barnmorska under både graviditet och förlossning. Detta gör att kvinnan får en tryggare förlossning med en barnmorska som hon känner och som vet hennes önskemål och eventuella rädslor.

Annons

Utmaningarna är att utforma detta på ett sätt som fungerar för de anställda. Men de som jobbar i till exempel flyget har ibland standby-perioder för att kunna hoppa in akut, detta borde fungera även för barnmorskor så att de är redo när förlossningen sätter igång.

Foto: Johan Nilsson/TT

Vissa tycker att förlossningar utanför sjukhusen innebär en för stor risk för kvinnan ifall komplikationer uppstår. Men det är upp till kvinnan själv vart hon vill föda. Dessutom tar förlossningskliniker generellt inte emot kvinnor om de är i riskgruppen för att föda med komplikationer.

Vi talar oss ofta varma om vikten av kvinnans rätt till sin egen kropp, men när det kommer till förlossningar finns det väldigt få alternativ till att föda på sjukhus.

”Förlossningsvården har haft problem en längre tid.”

Förlossningsvården har haft problem en längre tid. Redan hösten 2021 skedde en våg av massuppsägningar av barnmorskor i det som kallades “barnmorskeupproret”. Varför? Barnmorskorna kände att de inte kunde ge den vård till de födande kvinnorna som de tyckte att de behövde. Istället för en födsel i taget måste barnmorskor springa mellan olika förlossningar och försöka avgöra vilken av dem som behöver dem mest. Bristen på barnmorskor är ett av problemen, men andra problem som lyfts är också en ökad medikalisering av förlossningen samt platsbrist på sjukhusen.

Det borde vara en av grunderna i en välfärdsstat att förlossningar sker på den födandes villkor och att det finns ett mänskligt bemötande genom hela processen. Kliniken i Göteborg visar på att en förändring kanske är på väg, men det behövs fler sådana initiativ på fler ställen. Att det finns fler valmöjligheter att föda utanför sjukhus gör också att platsbristen på sjukhusen minskar.

Att denna sårbara start i livet förvaltas väl genom att kunna ha en barnmorska som följer med hela vägen eller genom att kunna föda på det sätt som passar den födande bäst, det är något som kommer ge positiva effekter på hela samhället, och på nästa generation.

Edel Irén LappinSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons