Annons

Kräv mer än personnummer för vapen

Ledare • Publicerad 20 februari 2024
Detta är en ledare som uttrycker Smålandspostens politiska linje: för kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande. Tidningens politiska etikett är moderat.

Det är inte orimligt att kräva medborgarskap för vapenlicens.

Medborgarskap ska ge status och privilegier. Det har varit politikens inriktning på senare år. Åtgärder ska dra en skarpare gräns mellan personer som förväntas vara stommen i samhället och sådana som är här kortare eller längre perioder, eller som hoppas bli en del av samhället. Ofta har det gällt tillgången till välfärdssystemen, men det är viktigt att gemenskapen är så mycket större än välfärden.

Annons

Samhällsgemenskapen är uppbyggd av många olika lager, och de viktigaste ligger helt utom politikens ramar. Men i en osäker tid är det en god investering att skärpa gränserna kring medborgarskapet.

Jägarsverige är påtagligt skötsam del av befolkningen. Etik väger tungt i kurserna för att få ta jägarexamen och efter det få möjlighet att ansöka om vapenlicens. På samma sätt är skytteklubbar ofta mycket noggranna med att se till så att det är vettiga personer som engagerar sig och ta plats i verksamheten.

I Sverige måste man inte vara medborgare för att få vapenlicens, det bör ändras.
I Sverige måste man inte vara medborgare för att få vapenlicens, det bör ändras.Foto: Pontus Lundahl/TT

Polisen har också säkerhetsnät för att se till så att det är ordentligt folk som äger vapen i landet. Varje dag görs en slagning i vapenregistren och har någon delgivits misstanke om brott under det gångna dygnet plingar det till och vapnen kan omhändertas.

Men man måste inte vara svensk medborgare för att få vapenlicens i Sverige. Det finns säkert skäl till en sådan ordning. EU-medborgare får inte missgynnas utan vidare, ambassadpersonal kan behöva ha tillgång till vapen registrerade i Sverige. Man kan också tänka sig att personer som köpt sommarstuga och sedan beslutat sig för att flytta permanent till den svenska landsbygden också bör kunna ta del av dess liv, i form av jakt. Och då är det bättre att bössorna är registrerade här.

Men allt som krävs är ett svenskt personnummer (och svensk jägarexamen). Och det finns flera sätt att komma över ett svenskt personnummer utan att vara en del av samhället.

Man hade kunnat tänka sig att de aktörer som erbjuder kurser för jägarexamen skulle kunna sätta som branschstandard att bara erbjuda undervisning till medborgare. Men själva examen skulle också behöva regleras.

Men det går också att lösa saken på politisk väg. Med ett krav på medborgarskap för att få vapenlicens skulle man dra en tydlig gräns. Den gränsen kan sedan utöka om man vill. Det är till exempel en god investering att värna den nordiska integrationen, och låta medborgarskap i något av grannländerna gälla som krav. Kanske måste man även blidka EU.

Men det är inte orimligt att låta andra länder ta ansvar för sina medborgares vapenutbildning. Sverige är ett av världens mest vapentäta länder. Det beror på att vi länge haft en folklig och förankrad jakt- och skyttekultur där byar och socknar varit en självklar del av gemenskapen. I dag är det inte lika många som vet vad en socken är, och då bör man kanske också strama åt möjligheterna något.

Jacob SidenvallSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons