Annons

Kronoberg blir varglän

Vargarna behöver jagas där de finns, men det tar emot att bli ett varglän.
Ledare • Publicerad 30 november 2023
Detta är en ledare som uttrycker Smålandspostens politiska linje: för kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande. Tidningens politiska etikett är moderat.

Det blev ju lite förvirrat när det rapporterades att sextio vargar skulle flyttas från Mellansverige till Götaland. De flesta som har eller haft katt vet att kan vara en del pyssel med att flytta dessa ganska små och ganska tama rovdjur från ett boende till ett annat. Sextio vilda vargar framstår som en större uppgift.

Så var det ju inte riktigt, men verkligheten kan visa sig bli nog så besvärlig ändå. För det saken faktiskt handlar om är att länsstyrelserna i Dalarna, Gävleborg och Värmland insett att de har en möjlighet att minska sitt ansvar för vargstammen. Och istället lägga det på oss här nere i Götaland. I de norra länen finns inte varg, för där har renskötseln tydlig prioritet.

Annons

I våras skedde två saker. Naturvårdsverket delegerade ansvaret för licensjakten på varg till länsstyrelserna i mellersta och södra Sverige. Det var första gången som licensjakt varit aktuell för länen söder om Stockholm (och öster om Vättern). Utsikterna för att ta kontroll över vargstammen såg plötsligt ljusare ut även om det sedan visade sig vara Sörmland som först fick del av den nya möjligheten.

En ny fördelning innebär acceptans för vargstam i södra Sverige.
En ny fördelning innebär acceptans för vargstam i södra Sverige.Foto: Privat

Men nu sätts detta i ett annat ljus. Om länsstyrelserna i de etablerade ”varglänen” får som de vill kommer Skåne, Kronoberg, Jönköping och Kalmar nu också bli till varglän.

Kruxet är förstås att vi redan är det. Från inventeringen 2019 fram till nu, det andra beskedet från våren, har ökningen gått oerhört fort. Fem individer har blivit till åttiofem i det södra området (där även Sörmland, Halland, Östergötland och Gotland ingår). Vargarna är alltså redan här, men med förslaget kommer de också att stanna. Justerar man målet om antalet individer från fem till sextiofem innebär det mer förutsägbar jakt både i söder- och mellanlänen men också en acceptans för varg i våra mest tätbefolkade områden.

Beslutet om att tillåta licensjakt får alltså ses som en förberedelse för en mer etablerad vargstam i Götaland. Det åttiotal individer som finns här skall alltså ned till cirka sextio, istället för fem. Målet med det är att Dalarna skall kunna sätta ett lägre mål och därmed få jämnare licensjakter. Men för södra Sverige, framför allt Sörmland innebär det att närvaron av varg ses som något permanent. Kronobergs enda revir, utanför Kosta, lär därmed också stärkas.

För det mesta är det bättre att rätta kartan efter verkligheten än tvärtom. Därför är det sannolikt att förslaget från länsstyrelserna i Mellansverige vinner gehör. Vargarna är som sagt också redan här. Det rimliga är att minska den totala mängden varg i landet.

Om det låter sig göras får vi veta i april. Då skall Naturvårdsverket ge besked om de godtar regeringens förslag att sänka målet för vargstammen från nuvarande trehundra individer till som lägst hundrasjuttio. Med tanke på hur explosionsartad tillväxten i söder varit får vi också hoppas att licensjakterna blir mer omfattande, skall man alltid ha marginal till målet kommer stammen att öka. Och med den trycket på människors liv och arbete. Det vore ett bakslag för samhället.

Jacob SidenvallSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons