Annons

Kronoberg tar problemet på allvar

Kommuner och regioner får kritik för sitt arbete mot relationsvåld, men Kronoberg sticker ut.
Ledare • Publicerad 8 maj 2024
Detta är en ledare som uttrycker Smålandspostens politiska linje: för kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande. Tidningens politiska etikett är moderat.

Inspektionen för vård om omsorg, IVO, riktar i en ny rapport skarp kritik mot landets kommuner och regioner rörande deras arbete mot våld och våldsutsatthet. Bristerna i socialtjänsten samt hälso- och sjukvårdens arbete mot våldet är allvarliga.

Läget i landet är helt enkelt inte bra nog, men det finns viktiga lärdomar att dra–särskilt av Kronoberg, där regionens vårdcentraler som var bäst i Sverige på att följa föreskrifterna. Granskningen genomfördes mellan 2021 och 2023, och som en del i ett regeringsuppdrag.

Annons

Fokuset var just på arbetet i hälso- och sjukvård mot mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. I fokus var efterlevnaden av år 2022 framtagna föreskrifter från Socialstyrelsen, vilka rör just hur kommuner och regioner skall arbeta när det kommer till att upptäcka våld i dessa situationer.

Som exempel kan lyftas att av landets 1136 vårdcentraler, var det 431 som inte följer samtliga föreskrifter, enligt Läkartidningen (6 maj 2024). I Kronoberg uppgav däremot en majoritet, runt sjuttiofem procent, att de har mallar för de frågor som behöver ställas, hur dessa skall ställas, av vem och slutligen var. Kronoberg var i granskningen bäst i hela Sverige.

Vad kan då förklara Kronobergs goda resultat? Valentina Hajra, som är utvecklingsledare mot våld i nära relationer i Kronoberg, lyfter för Svt Nyheter (2 maj 2024) att en stor utbildningsinsats ägde rum under 2023, och att detta är en sannolik framgångsfaktor bakom Kronobergs topplacering. Hon lyfte att de lagt mycket tid på att förvandla föreskrifterna till rutiner.

Kronoberg ett föredöme i arbetet mot relationsvåld.
Kronoberg ett föredöme i arbetet mot relationsvåld.Foto: Elvedin Basic

Här finns en viktig lärdom att dra, särskilt för de kommuner och regioner som låg i botten av IVO:s granskning. Att lägga tid på att omvandla föreskrifterna till rutiner och lägga mer tid på utbildning lönar sig. Och detta är viktigt att prioritera, då konsekvenserna av bristande efterlevnad är ytterst allvarliga. IVO påpekar själva att bristerna leder till att barn och vuxna blir kvar i destruktiva relationer,

eller sociala situationer där våldet får fortsätta. IVO lyfte också att det funnits barn som behövt bo kvar i destruktiva situationer, trots att uppgifterna som funnits pekat på att våld förekom. I tre ärenden som IVO granskat hade en kvinna eller ett barn dött som konsekvens av misslyckandet att följa föreskrifterna. Prislappen för ett undermåligt arbete är med andra ord enorm.

Våld och våldsutsatthet är ytterst allvarliga problem som i många fall kan få förödande konsekvenser. Den som vänder sig till vården skall kunna räkna med att de gällande föreskrifterna följs och att den hjälp de kan förvänta sig skall hålla så god kvalitet som möjligt. Det faller nu på landets kommuner och regioner att ta kritiken från IVO på största möjliga allvar, och se till att så snart som möjligt korrigera och förbättra sina rutiner och sin kunskap.

Evin BadrniyaSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons