Annons

Man borde testa alla

Det logiska är förstås att testa även svenska medborgare som reser från Kina.
Ledare • Publicerad 7 januari 2023
Detta är en ledare som uttrycker Smålandspostens politiska linje: för kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande. Tidningens politiska etikett är moderat.

Det är förstås helt rätt att införa testning av personer som reser från Kina. Folkhälsominister Jakob Forssmed meddelade tidigare i veckan att man inför obligatorisk testning av personer som landar med flyg från Kina. Där pågår en stor smittspridning som påverkar landet negativt. Särskilt som den auktoritära regimen där fortsatt med hårda restriktioner under två års tid för att försöka utrota sjukdomen. Det är en ambition som fått mycket svåra konsekvenser för en redan övervakad befolkning.

Det är också i ljuset av dessa hårdföra restriktioner lustigt att se Kinas utrikesdepartement reagera kraftfullt på att flera EU-länder inför testning för resande från Kina. I ett pressmeddelande beskrivs det som en stor orättvisa som kommer att mötas med motsvarande åtgärder. Reaktioner avslöjar en hel del om landet, man ser åtgärder för minskad smittspridning som ett agerande riktat mot landet och inte sjukdomen.

Resenärer från Kina borde behandlas lika oavsett nationalitet.
Resenärer från Kina borde behandlas lika oavsett nationalitet.Foto: Andy Wong
Annons

Rimligen har man haft samma syn på förloppen under hela pandemin, vilket skulle kunna förklara att undersökningar av data pekar på att det första utbrottet i Kina skedde betydligt tidigare än man ville erkänna. Det är först efter att pandemin blev hela världens problem som Kina ville kännas vid den. Just nu råder dessutom redan striktare restriktioner för personer som anländer till Kina än för personer som lämnar landet.

För Sverige innebär detta en ny omgång restriktioner, och en chans att ta igen det handfallna agerande som präglade mötet med de första flygen från Italien för snart två år sedan. Samtidigt vet vi mer om sjukdomen idag, de flesta är vaccinerade och olika restriktioner är utvärderade. Några av dem har visat sig ha mer med känslor än med smittspridning att göra, andra har bidragit mer till att minska skadorna för människor och samhälle.

Men man måste tänka på att det framför allt är i Sverige som regeringens initiativ upplevs som något nytt. I Tyskland måste barn från sex års ålder och vuxna fortfarande ha ansiktsmask i kollektivtrafiken. Där har man hållit fast vid en högre samhällsberedskap som fått många att undra om åtgärderna verkligen syftar till att minska smittspridningen och inte till att upprätthålla krisstämningen. Från det avslappnade Sverige är det svårt att bedöma vad som är korrekt, men det är ännu svårare att se framför sig att vi hade kunnat hålla fast vid liknande bestämmelser under lika lång tid.

Just flygplatser är avgörande eftersom de binder ihop världen, plötsligt gränsar alla länder till varandra. Det vore inte orimligt att skärpa kontrollerna ytterligare. Just nu är svenska medborgare som varit i Kina undantagna från kravet på testning. Det framstår som ologiskt, och undergräver bilden av att man kämpar mot en sjukdom och inte något annat. Vill man lyckas bättre än förra gången sjuka människor klev av på Arlanda, då med den första Covid-varianten, är det en enkel åtgärd.

Jacob SidenvallSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons