Annons

Mobilnätet är inte redo

Rapporten från Ljungby oroar.
Ledare • Publicerad 23 april 2024
Detta är en ledare som uttrycker Smålandspostens politiska linje: för kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande. Tidningens politiska etikett är moderat.

De gamla mobilnäten håller på att avvecklas. Det handlar om 2G- och 3G-nätet som tjänat ut sin roll för mobiltelefoni, nätsurf och uppkopplade maskiner. Den sista december 2025 skall allt vara borta och bara 4G- och 5G-nätet kvar.

Problemet med det är att de nya, snabbare näten som klarar av att överföra mer data inte är lika utbyggda som de gamla. När auktionen för 3G-nätet genomfördes såg Post- och telestyrelsen till att villkora mobiloperatörernas medverkan så att de tvingades bygga ut nätet även på platser där det kostade mer än det smakade. Så gick det inte till när 5G-auktionen utformades. I den litade man i större utsträckning på att bolagen skulle göra sitt bästa.

Ljungby kommun visar hur dålig täckningen kommer att bli när näten släcks ned.Foto: undefined
Annons

Men hårda kalkyler och bra befolkningsstatistik gör det lätt att se vilka mobilmaster som kommer att löna sig och inte. Det gör att många på landsbygden kan komma att få sämre tillgång till mobilnätet än de har nu.

En rapport som Ljungby kommun tagit fram visar på detta. Det handlar om ”tydliga brister i stora områden” utanför tätorterna. Kommunen är en av de större i Götaland och präglas av en levande landsbygd. Men utan mobiltäckning kan det ändras. Idag döljs 4G-nätets svaghet av att de gamla näten fortfarande finns kvar och fångar upp signaler.

Personer som är ute i skogen eller på på större sjöar som Bolmen och Åsnen måste kunna ringa 112 om en nödsituation skulle uppstå. Om masterna i länet är för svaga och personer befinner sig i närheten av andra master kan det göra att de kopplas fel och utryckningar fördröjs.

Men även något så vardagligt som hemtjänsten kräver idag bra mobiluppkoppling när de åker ut till vårdtagare utanför tätorterna. Det handlar inte bara om att kunna rapportera om något händer. I vårt uppkopplade samhälle handlar det om att bank-id, tillgång till journaler och läkemedelslistor skall fungera. Och då måste det finnas uppkoppling. Eller så får kommuner med mycket landsbygd avstå från att göra tekniksprång som på annat håll sparar pengar och tid för verksamheterna.

För kommuner med mycket landsbygd kan det handla om att tvingas lägga om upphandlingar för att få den mobiloperatör som har minst dåliga täckning. Det innebär att bäst pris inte längre avgör, något som gör skillnaden mellan stad och land ännu större.

Post- och Telestyrelsen är den myndighet som har störst påverkan på mobiloperatörerna och som kan få fram villkor som leder till bättre täckning. Hittills har man prioriterat att få fram 5G-tekniken till så många invånare som möjligt, men det innebär också att kostnaderna för att nå de sista, de längst ut i kartans kanter blir högre.

Det går dock att påverka även som län. Gotland är det län med störst andel av befolkningen levande utanför tätort, man har också fått till en otrolig spurt i utbyggnaden av 5G-nätet. Man började senare än Kronoberg och har i dag kört om. Länen har förstås olika förutsättningar, men knappast så skilda att de förklarar den utvecklingen.

Exemplet från Ljungby visar att det är bråttom för Kronoberg. De nya mobilnäten behöver bli bättre innan de gamla släcks ned på nyårsafton 2025.

Jacob SidenvallSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons