Moderat nystart för public service?

Ledare Artikeln publicerades
Foto: PRESSENS BILD

 

Moderaterna i Stockholms länsförbund har fattat flera strategiskt tvivelaktiga beslut på senare år, framför allt i stadsbyggnadsfrågor. Och det har de också fått äta upp. Men i helgen blixtrade de till. Man röstade för att lägga ned hela public service - Sveriges radio, Utbildningsradion och Sveriges television.

Så kan det gå i ett parti när det toppstyrs för hårt och dessutom åt fel håll. Den moderata ledningens beslut att i princip köra över riksdagsgruppen och låta sig kidnappas i en rent grotesk konstruktion som – med Barometerns träffande uttryck – skulle skapa en stat i staten, har fått sin psykologiska motreaktion. Partikollegorna i Västra Götaland gick i samma riktning om än inte lika långt. Förhoppningsvis ser vi här början på slutet för ambitionen att göra ett slags semistat av public service.

Det skall sägas att det både är proportionslöst och ohistoriskt att påstå att det skulle vara ett slags grundskott mot demokratin att avskaffa public service, något som på sina håll har gjorts gällande efter stockholmarnas beslut. Men det skall likaväl sägas att det är oklokt att gå så pass långt.

Demokratin klarar sig utan public service, men detsamma kan sägas om mycket som ändå är av värde. Det finns goda argument för att smala och kvalitativa produktioner som inte bär sig på marknaden tillhandahålls som kollektiv nyttighet. Att dagens public service svällt över sina bräddar betyder inte att idén som sådan är fel.

Utöver problemet med att programverksamheten är så vidsträckt att den konkurrerar med privat sådan lider hela organismen av en politisk sjuka. Organisationen befinner sig dessutom i en vänsterpräglad ekokammare som den inte kommer att kunna ta sig ur på egen hand.

Public service behöver renodlas. Man kan tänka sig flera modeller som inte behöver innebära ett stockholmskt Alexanderhugg. En är förstås att börja skala av de delar som inte är nödvändiga och skärpa tillsynen av det som är kvar.

En annan är att faktiskt lägga ned och bygga upp från grunden. Ungefär som dåvarande Folkpartiet ville göra med den hopplöst sönderpolitiserade lärarutbildningen. Man kan se en modell på andra sidan sundet. I Danmark tog en gång den dåvarande borgerliga regeringen sig för att revitalisera universitetsväsendet. Man sade helt enkelt upp lärosätenas ledningar och lät alla söka sina jobb på nytt.

Grundstrukturen skulle i en sådan modell vara kvar, men i kraftigt avsmalnat skick och öppen för reformer som syresätter de delar som man vill skall spira.

Det var den gamle högerledaren Ernst Trygger som var upphovsman till det så kallade rundradiomonopolet, som sedan blivit public service. Vill man vara sådan kan man säga att det är upp till dagens höger att ta ansvaret för att både skrota och återuppbygga sin egen bedagade skapelse.