"MUF samlar unga för fler jobb och mer öppenhet"

Ledare Artikeln publicerades

Här svarar Oliver Rosengren, förbundsstyrelseledamot i Moderata Ungdomsförbundet, på ledaren "Mystiken byggde Sveriges största ungdomsförbund" publicerad 2015-07-10.

Moderata Ungdomsförbundets ambition är att samla vår ungdomsgeneration för fler jobb och mer öppenhet. Att Sverige ska vara det land där du kan älska vem du vill och ha samma förutsättningar oavsett ditt kön eller din bakgrund. Att här ska de som fötts till otrygghet och förtryck kunna få en ny framtid tillsammans med oss. Att med jobb kommer trygghet, självförtroende och större möjlighet att forma sitt eget liv.

Smålandspostens ledare beskriver öppenheten som ett apolitiskt begrepp utan ideologisk grund för Moderata Ungdomsförbundet. En beskrivning som knappt kunde ha varit mer felaktig. När vi för ett år sedan firade 80 år gjorde vi det under parollen ”80 år för frihet och öppenhet”.

Moderata Ungdomsförbundet bildades som en motståndsrörelse mot nazism, rasism och andra totalitära ideologier som gör skillnad på människor. I den andan har vår kamp fortsatt; mot främlingsfientlighet, homofobi, sexism och människors olika möjligheter att lyckas. Idag mot såväl ideologiska motståndare, som destruktiva strukturer och normer i samhället som hindrar människor från att vara sig själva.

Sedan 1988 har vi företrätt idén om fri rörlighet. När jag blev medlem delades medlemskort med fyra ställningstaganden ut. Ett av dem var ”för en värld utan gränser”, ett annat ”för mångfald och respekt för olikheter”. Två ställningstaganden som väl summerar den ideologiska utgångspunkten för öppenheten som politiskt begrepp.

Vi åker nu runt Sverige på värvarturnéer med en kampanj för fler jobb och mer öppenhet. En i grunden ideologiskt rotad kampanj som just står för de två viktigaste värdena för oss. Att med ett jobb kommer självständighet, frigörelse och framtidstro. Att med öppenhet kommer mångfald, rättvisa och modernitet.

Det är inga mysterier eller apolitiska slogans som samlar unga till Sveriges största politiska ungdomsförbund. Det är grundläggande moderata ställningstaganden.

Oliver Rosengren

Förbundsstyrelseledamot, MUF

Svar:

Det är rimligt att anta att mycket positivt kommer ur sysselsättning. Där människor är overksamma uppstår social problematik. I arbetslöshetens spår följer kriminalitet, våld, missbruk, trasiga relationer. Därför är arbetet nyckeln till ett fungerande samhälle. Men inte enbart. Ett mångkulturellt samhälle för med sig sociala och kulturella utmaningar som inte enbart är knutna till förvärvsarbete. Det är en problematik som Moderata Ungdomsförbundet inte tycks vilja se. Politik är en kamp om värderingar, och här ger inte öppenhet svar på alla frågor. Det finns också något paradoxalt i att alltid inta en position där kompassen alltid pekar mot öppenheten. Alla som orienterat eller fjällvandrat vet att terrängen ibland kräver omvägar. För att skydda och säkerställa ett öppet samhälle krävs såväl lagar som förbud och restriktioner. När Moderaterna förändrar sin migrations- och integrationspolitik och förenar den med bland annat hårdare krav på försörjning, avskaffande av permanenta uppehållstillstånd och satsningar på åtgärder mot flyktingsmuggling gör man inte det för att man är emot öppenhet, utan för att man leds av insikten att det öppna samhälle är sårbart och måste ha motståndskraft. Politik är att väga värden mot varandra och tänka längre än näsan och plattityderna räcker. Det är inte svaren från Moderata Ungdomsförbundets ledning som förvånar, utan snarare oförmågan att resonera i verklighetsnära termer.

Ledarredaktionen