Annons

Nytt förverkande en milstolpe

Ledare • Publicerad 25 maj 2024
Detta är en ledare som uttrycker Smålandspostens politiska linje: för kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande. Tidningens politiska etikett är moderat.

Regeringen kommer i nästa vecka att lägga fram en proposition om en ny lag om förverkande. Det handlar alltså om möjligheten att ta bilar, klockor och andra värdefulla föremål från kriminella personer med stora skulder.

Ett stort problem med dagens kriminalitet är att den är pyramidformad. Ett antal personer lyckas leva liv i lyx genom att stå överst i organisationer som blir smutsigare och smutsigare ju närmare fotfolket man kommer. Och fotfolket blickar uppåt, mot lyxen och den trygghet som förknippas med tillgångar. I dag finns barn som är beredda att ställa sig i tjänst åt kriminella gäng för att det utåt ser ut som att det går att bli framgångsrik på brottets bana.

Annons

Det är av högst prioritet att bilden av den framgångsrike gängledaren monteras ned. Snabba pengar skall leda till snabba ingripanden. Aktivt kriminella borde inte kunna visa sig på stan och i utanförskapsområden i fina bilar och med feta klockor på armen. Med en ny lagstiftning där förverkande används mer aggressivt och frikopplat från skuldsättning kan man se till att kriminella byter fordon till gamla skrotbilar, lika murkna som det liv de byggt upp.

Idag drivs kriminaliteten ofta i påtagligt professionella former. En förbluffande rubrik som kom för ett par år sedan var att ett välkänt nätverk i Stockholmsområdet hade åkt på personalkonferens, kick-off, inför verksamhetsåret. Men det är inte bara lustigt. Polisen ser hur de stora ekonomiska tillgångarna gör att gängen kan hyra in expertis från mindre nogräknade aktörer ur det ordinarie samhället.

Programmerare är nog det kändaste exemplet, som används för att ta fram krypterade chatt-appar anpassade just för organiserad brottslighet. Men även revisorer och andra it-specialister är intressanta, och med tillräckligt bra betalt kan de ge stora effektivitetsvinster åt kriminella gäng. Därför måste man kunna slå hårdare mot pengarna.

Ny lag är en milstolpe för Tidö-regeringen.
Ny lag är en milstolpe för Tidö-regeringen.Foto: Johan Nilsson/TT

Det är ett stort juridiskt arbete som krävts för att öppna denna möjlighet. Men lagrådet har fått säga sitt och gett sitt godkännande. Det är ett första steg i ett större arbete där vår daterade brottsbalk, tillkommen och anpassad för ett samhälle mindre präglat av kriminalitet, byts ut.

Det arbetet lär fortsätta. Principen om rehabilitering, kriminalvård, måste tonas ned när det handlar om karriärkriminella. I gamla tiders strafflagstiftning, och delvis i vår nuvarande, bedöms oöverlagda brott som mindre straffvärda. Jämfört med grova brott som syftat till ekonomisk eller annan vinning. Personer investerar sina talanger i en brottslig karriär är ibland desperata, men inte alltid. Samhället måste ha möjligheten att inte ge dem en tredje eller fjärde chans.

Den nya lagstiftningen lär röstas fram i riksdagen utan problem. Regeringen och Sverigedemokraterna har sett till att bygga ett stabilt underlag just för att kunna få fram effektiv lagstiftning mot den organiserade brottsligheten. Man har lagt olikheter och smådetaljer åt sidan för att nå viktiga mål. Man skall vara tacksam för att någon tar det ansvaret.

Jacob SidenvallSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons