Annons

Orimligt att vänta till 2028

En utredning presenterades under måndagen som pekade på behovet av ungdomsfängelser. Men det ska enligt förslaget först bli verkligt 2028.
Ledare • Publicerad 16 augusti 2023
Detta är en ledare som uttrycker Smålandspostens politiska linje: för kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande. Tidningens politiska etikett är moderat.

Ungdomar som redan är djupt kriminella med en tendens till våldsbrott hör inte hemma på SIS-hem. Tanken att vårdinsatser går före säkerhet gäller inte för vuxna, och borde inte heller gälla för ungdomar som utsätter omgivningen för allvarlig fara.

Som utredaren föreslår ska femton- till sjuttonåringar som begått allvarliga brott som mord, våldtäkt och grov misshandel placeras på ungdomsfängelser snarare än vårdhem. Detta borde ske så snart som möjligt. Men nu finns det alltså inte resurser hos kriminalvården nog för att inrätta någon sådan anstalt.

Kriminella ska inte blandas med människor i behov av vård, oavsett ålder
Kriminella ska inte blandas med människor i behov av vård, oavsett ålderFoto: Marcus Ericsson/TT
Annons

I flera års tid har den slutna vården av unga kriminella varit otillräcklig i sin säkerhet. Statens institutionssstyrelse har inte kunnat hindra rymningar eller att gängkriminella fortsätter ha kontakt med sina kriminella nätverk. Situationen för anställda har präglats av våld och dagliga hot.

Som utredaren konstaterar är ungdomar faktiskt mindre brottsbenägna idag än tidigare. Men de som är brottslingar drar sig inte för att begå riktigt grova brott. Att göra sig av med den förlegade synen på ungdomar som harmlösa småtjuvar och istället inse vilken skada de är kapabla till borde ha skett för många år sedan.

Kriminalvården behöver bygga ut sin verksamhet för att hantera samhällsutvecklingen. Statens institutionssstyrelse behöver fokusera på att vårda, inte att oroa sig för våld och rymningar.

Med borttagna straffrabatter hinner ungdomarna dömda för våldsbrott dessutom bli fullvuxna innan de hunnit sitta av tiden. Det är redan idag ett problem att ungdomshemmen huserar olika typer av vårdbehövande och kriminella. Att blanda vuxna och ungdomar är därtill ett recept för att få nya problem och risker. Dessutom leder en sådan blandning till att unga får mer kriminella kontakter.

Grovt kriminella unga kan inte hanteras på samma sätt som vårdbehövande. Deras förmåga till våldshandlingar utsätter såväl vårdare som andra intagna för allvarliga hot. Därtill bidrar arbetssituationen till svårigheter att rekrytera och behålla personal.

Det är en ond cirkel som knappast blir bättre med tiden. Om brottstrenden ska brytas och gängvåldet fås under kontroll behöver hela rättskedjan hänga med i utvecklingen. Straffrabatter ska bort och straffen bli längre.

”Den bästa brottsförebyggande åtgärden är att låsa in de grövsta brottslingarna.”

Den bästa brottsförebyggande åtgärden är att låsa in de grövsta brottslingarna. De är få till antalet men utgör en stor fara för samhället. Nyrekryteringen och våldet kan dämpas om personerna inte längre tillåts figurera i de områden de kommer ifrån.

Förslaget om att vänta med ungdomsfängelser håller inte. Systemet för att ta hand om unga och våldsamma brottslingar fungerar inte idag. Kriminalvården behöver utveckla sin verksamhet för att möta behovet av fängelseplatser. Inte om flera år, utan här och nu.

Pontus WesterholmSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons