Annons

Oskuld ska vara fritt val

I Botkyrka kommun genomfördes nyligen en undersökning på uppdrag av kommunen. Man kartlade flickor i årskurs nio och fann att mer än var tredje flicka levde med oskuldskrav. Även i tidigare undersökningar från flertal andra kommuner har man sett ett mönster där en oroväckande andel unga uppgett att de lever med oskuldskrav från sin familj.
Ledare • Publicerad 14 juni 2022
Detta är en ledare som uttrycker Smålandspostens politiska linje: för kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande. Tidningens politiska etikett är moderat.

Fenomenet har inga medicinska motiv, utan är ett uttryck för hedersförtryckets hårda normer. Att kontrollera kvinnans sexualitet och på så sätt bevara släktens heder blir det viktigaste målet för de som utövar förtrycket.

Oskuldskraven går hand i hand med andra hedersrelaterade krav. Kraven gör att en stor portion av dessa flickor inte får välja sin partner, riskerar att bli bortgifta och på många andra sätt kontrolleras just för att bevara sin oskuld. En betydande andel av flickorna som lever med oskuldskrav uppger att just deras föräldrar kommer bestämma vem de ska få gifta sig med, inte de själva.

Foto: Mark Earthy/FLT-PICA
Annons

Att leva under oskuldskrav och liknande begränsningar ökar också enligt Socialstyrelsen risken för att utsatt för socialt, fysiskt och psykiskt våld. Dessa flickor får även i mindre utsträckning bestämma över sin egna utbildning och välja sina egna vänner. De riskerar även hårdast konsekvenser om de bryter mot “förbuden” som ställts för dem. I de grövsta fallen kan konsekvensen bli att man mördas.

I flera fall leder kraven till att så kallade “oskuldskontroller” tas till för att säkerställa att kvinnan fortfarande är oskuld. I många fall genomförs oskuldskontroller av familj eller anhöriga, och i sällsynta fall har det gjorts av vårdpersonal, vilket Kalla Fakta hösten 2015 avslöjade. Oskuldskontrollerna kan upplevas som obehagliga, inskränkande och traumatiska för de unga kvinnorna. Enligt Socialstyrelsen går det dessutom inte att fastställa om en kvinna haft samlag eller inte. Oskuldskontroller är därtill inte förenliga med svensk lag eller de regelverk som gäller för vården.

”Oskuldskraven går hand i hand med andra hedersrelaterade krav.”

Oskuldskraven leder även till att vissa kvinnor i desperation söker sig till så kallade “oskuldsoperationer”, där ingrepp genomförs i kvinnans underliv i försök att “radera” bevis på att hon haft samlag. Enligt Sveriges läkarförbund saknar sådana ingrepp vetenskaplig evidens. Ändå drivs flertal kvinnor dessa operationer, just då de upplever så stark press på grund av de krav som ställts på dem.

Många lever på grund av detta med stor rädsla och oro. Det är därför viktigt att lyfta ämnet och samla in ännu mer kunskap. Mörkertalen lär vara stora, och många lär lida i det tysta. De som utövar förtrycket bör få hårdare konsekvenser.

Valet ska helt enkelt vara upp till den enskilda kvinnan. Inte hennes familj eller släkt. Svenska medborgare har därtill ett grundlagsstadgat skydd mot påtvingade kroppsliga ingrepp. Hedersförtrycksmotiverade oskuldskrav och oskuldskontroller kan inte få fortsätta begränsa unga kvinnors liv.

Evin BadrniyaSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons