Annons

Politiken dukar julborden

Regeringen återinför omsättnings- och omställningsstöden till företag inför det som väntas vara en period av hög smittspridning.
Ledare • Publicerad 18 december 2021
Detta är en ledare som uttrycker Smålandspostens politiska linje: för kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande. Tidningens politiska etikett är moderat.

Det är ett sätt att stärka upp sunda företag som har goda förutsättningar att klara sig om det inte vore för pandemin och de restriktioner som införts för att hantera den. Stöden skall gälla för december men kan komma att förlängas till mars, beroende på hur restriktionerna utvecklas. Man får se det som ett sätt att ta notan för de julbord som ställts in i sista minuten.

Smålandsposten har under hösten granskat hur företag i länet använt de stöd som betalats ut hittills. En del av dessa företag har gjort utdelningar som motsvarar de summor man fått i stöd. Våra journalister har också upptäckt att de kontrollmekanismer som staten infört för att skydda pandemistöden från att användas av fel aktörer inte alltid fungerat optimalt.

Annons

Något som gjort uppföljningen av detta svårare är att ministern som ansvarade för systemen, Ibrahim Baylan, avgick i samband med att Magdalena Andersson blev ny statsminister. Nu är det finansminister Mikael Damberg som tar på sig ansvaret för att denna nya omgång av pandemistöd betalas ut på rätt sätt. Låt oss hoppas att kontrollmekanismerna får sig en översyn.

Pandemistöd riskerar att ge oss bekväma företag vana vid hjälp.
Pandemistöd riskerar att ge oss bekväma företag vana vid hjälp.Foto: Christine Olsson/TT

Om man tänker efter är det förstås bättre om ”för många” företag får stöd och klarar sig fram till nästa period av lättade restriktioner. Samtidigt är det svårt att se framför sig att det systemhotande elementet hos konkurserna finns kvar nu. Men tillsammans med Moderaterna väljer man nu att stötta företagen en vända till. Det är upp till företagarna själva att avgöra om de vill söka pengar, flera aktörer har avstått eller betalat tillbaka de medel man fått. Men om kontrollmekanismerna inte är bra finns en risk för att fler söker för att inte tappa mark till konkurrenterna.

På nationsnivå handlar det om ganska effektiva pengar. Men det är inte insatser man kan fortsätta med hur länge som helst. Skattemedel skall användas varsamt och det är svårt att förmedla värdet av en avvärjd kris. Det finns en risk för att pandemistöden tappar i förankring då majoriteten i samhället är anställda och inte har överblick över hur pandemin påverkade företagen.

En annan risk är att tröskeln för att använda stödåtgärder filas ned. Elpriserna driver just nu på inflationen och är såpass höga att politiker redan lanserat idéer om att med skattemedel eller skattebortfall minska smällen för hushållen. En sådan aktion kan möjligen vara välgörande just nu, men både stöd till hushåll och företag riskerar att växla in långsiktig hållbarhet för att få kortsiktig vinning.

Med en ny finansminister har vi i alla fall fått en person som ansvarar för att systemen och deras kontrollmekanismer fungerar som tänkt. Det krävs för att skydda stödens legitimitet. På samma sätt är det bra att stöden hittills bara gäller för december för att se hur pandemin utvecklas. Bit för bit måste ekonomin och företagen återgå till att stå på egna ben, annars kan Sverige hamna på efterkälken. Det måste man ha för ögonen som ansvarig minister.

Jacob SidenvallSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons