Annons

Rätt sätt att minska inflationen

Regeringen meddelade i veckan att att man vid nyår kommer att pausa indexeringen av drivmedelsskatten.
Ledare • Publicerad 12 augusti 2022
Detta är en ledare som uttrycker Smålandspostens politiska linje: för kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande. Tidningens politiska etikett är moderat.

Sedan tidigare kommer även reduktionsplikten, den ökande inblandningen av biodrivmedel, att pausas då. Det är mycket välkomna besked.

Inflationen har varit påtaglig och stigande under hela året. Hushållens oro för den egna ekonomin är såpass stor att Konjunkturinstitutet nu räknar med att landet går in i en lågkonjunktur under nästa kalenderår. Den utlösande faktorn bedöms vara att människor inte vågar konsumera utan sparar pengar i större utsträckning.

Annons

Miljöskatter som den på drivmedel har motiverats med att de dämpar människors benägenhet att ta bilen. Både långresor och kortare ärenden bidrar med utsläpp och politikens resonemang har varit att ett högre pris får människor att tänka till innan de väljer fyra hjul istället för två. Men klimatambitionerna kan ta sig andra uttryck än att lägga bördan på enskilda. Kommuner och staten kan införa egna regleringar för att driva på arbetet. EU:s handel med utsläppsrätter innebär också att arbetet fortsätter även om svenska satsningar pausas.

Det finns skattesänkningar att göra för att hjälpa hushållen.
Det finns skattesänkningar att göra för att hjälpa hushållen.Foto: Janerik Henriksson/TT

För i vågskålen ligger en möjlighet att minska pressen från inflationen. Att införa kompensationer, och därmed öka mängden pengar, är riskabelt. Det påminner om pandemistödet till företag som visade sig nå även aktörer som knappast hotades eller som passade på att söka pengar som egentligen inte behövdes. Sådant driver på inflationen snarare än att avhjälpa den.

Men om det offentliga minskar sin del av kostnadsökningarna, genom att ta ut mindre skatt, får hushållen ändå mer pengar att röra sig med. Och detta utan risk för att pengar hamnar fel.

I detta sammanhang bör nämnas att både Socialdemokraterna och Moderaterna driver på för att på olika sätt kompensera de höga priserna och att de gör det på fel sätt. Regeringen har sett till att en rad kompensationspaket landar strax innan valet, bland annat höjd garantipension, tillfälligt höjda nivåer av ekonomiskt bistånd och en tusenlapp per bil. Moderaterna föreslog i veckan ett tak för elpriset under vintern, något som rimligen inte ligger nära till hands för högerpartiet med många år av sansad ekonomisk politik bakom sig. En prisgaranti av det slaget får anses vara ett påtagligt marknadsintrång.

Samtidigt är det något som en rödgrön regering utan att tveka skulle kunna göra. Socialdemokraterna har redan sett till att så många extra stöd som möjligt skall landa strax innan valdagen. Det är långtifrån ett principiellt förhållande till statskassa och ekonomi. Moderaterna behöver vara ett pragmatiskt parti för att bli den naturliga samlingspunkten i svensk politik.

Men med en svag krona och ökande inflation måste politiken visa större respekt för människors pengar. Socialdemokraterna gör rätt som avbryter indexeringen av drivmedelsskatterna, men har gjort många andra insatser som driver på inflationen. Moderaterna har lovat att skattetrycket inte skall öka om de får bilda regering, det ger också hushållen mer utrymme till att hantera stigande priser. Men statens del av inflationen måste ses över, höga elpriser innebär ändå stora intäkter till statskassan.

Jacob SidenvallSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons