Annons

Regeringen har tullat färdigt

Under de två senaste mandatperioderna har en princip stått fast när mycket annat omförhandlats: man får sno andras förslag.
Ledare • Publicerad 16 augusti 2022
Detta är en ledare som uttrycker Smålandspostens politiska linje: för kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande. Tidningens politiska etikett är moderat.

Regeringen presenterade igår ett skarpt förslag som syftar till att göra det olagligt att vara med i ett kriminellt gäng. Vägledda av devisen ”vänd på varje sten” har socialdemokratiska ministrar tagit fram detta förslag för att komma åt personerna som finns i utkanten av brottsstrukturerna, de som springer ärenden och håller koll på konkurrenter eller poliser.

Problemet var bara att Moderaterna samtidigt presenterade sin granskning av regeringens kriminalpolitik. Den avslutas med en effektiv redogörelse för de kriminalpolitiska reformer som Socialdemokraterna röstat nej till i riksdagen för att senare göra till egen politik från regeringen. Det mönstret har varit såpass återkommande under åtta år att det är svårt att överblicka läget. Alla riksdagspartier kan peka på reformer som de lanserat men som på olika vägar hamnat på regeringens ”att göra”-lista.

Att S-märka andras förslag skapar fördröjning av akuta åtgärder.
Att S-märka andras förslag skapar fördröjning av akuta åtgärder.Foto: Björn Larsson Ask / SvD / TT
Annons

I april i år röstade Socialdemokraterna nej till Moderaternas förslag om att kriminalisera deltagande i gängkriminalitet. Det är fyra månader sedan, tiden använde regeringen till att göra förslaget till sitt eget. Det är tid som inte går att få igen, och så har regeringen agerat under hela mandatperioden, även sedan man lovade att vända på varenda sten. Moderaternas lista omfattar arton konkreta förslag som Socialdemokraterna röstat bort sedan 2014, flera av dem har sedan återkommit som hemmasnickrade reformer från regeringen.

Socialdemokraterna skall förstås driva sin egen politik, men när förslagen återkommer med flera månaders fördröjning är det svårt att se det egna bidraget till politiken. Istället liknar man en tullstation där varor kontrolleras och packas om för att sedan förses med rätt stämplar för att få komma in i landet. Man hade kunnat slippa hela processen och vid det här laget ha kommit längre i kampen mot kriminella gäng, men Socialdemokraternas stolthet har kommit i vägen.

De olika överenskommelser och nedröstade regeringsbudgetar som präglat mandatperioderna har gjort det mycket svårt att avgöra ansvarsfrågan. Som väljare kommer man även inför detta val vara svårt att veta vilken politik som faktiskt genomförs av den regering som till slut kommer på plats. Något som man dock faktiskt kan veta är att Socialdemokraterna kommer att fördröja satsningar som hade kunna hjälpa i kampen mot gängbrottsligheten.

Mönstret återkommer även på andra politikområden, men för kriminalpolitiken är det som mest påtagligt. Där finns också mest att göra. Skjutningar och gängvåld fortsätter att öka. Allt som kan stävja utvecklingen behöver införas så snart som möjligt och så har det varit under båda mandatperioderna. Regeringen har lutat sig mot oppositionens politikutveckling men ändå insisterat på att sitta kvar vid makten. Ett regeringsskifte skulle ge Socialdemokraterna tid och energi att återigen ägna sig åt att ta fram förslag och skulle ta bort karantänstiden för reformer mot gängkriminalitet.

Jacob SidenvallSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons