Annons

Regionbudget med svar

Alliansens budgetförslag för Region Kronoberg svarar på frågorna.
Publicerad 5 juni 2018
Detta är en ledare som uttrycker Smålandspostens politiska linje: för kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande. Tidningens politiska etikett är moderat.

Sjukvården i länet fungerar bra på många områden men inte alla. En av de största orosmolnen är kompetensförsörjningen. Flera somrar i rad har det larmats om en förlossningsavdelning som tvingas hänvisa förstföderskor till andra sjukhus och som inte kan ge barnmorskor vettiga semestervillkor.

Personalbristen har också inneburit att hyrpersonal blivit ett stående inslag i regionen, något som minskat möjligheterna till att förbättra villkoren för ordinarie anställda. Den styrande minoriteten, bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har haft siktet inställt på denna problematik men också fastnat med blicken. Tidigare i våras rapporterades om negativa biverkningar av den snabba nedtrappningen som de styrande politikerna drivit på. Under februari genomfördes nästan tretusensjuhundra färre läkarbesök på vårdcentraler i länet jämfört med samma period för ett år sedan. Det vittnar om minskad tillgänglighet.

Annons

Den styrande minoriteten har höjt landstingsskatten för att satsa på kompetensutveckling och i längden göra Regionen mer attraktiv som arbetsgivare. Alliansen presenterar i sitt budgetförslag andra sätt som kan bidra till detta. Bland annat vill man skapa den nya titeln chefssjuksköterska för att säkra viktig kompetens och skapa tydligare karriärstegar för sjuksköterskor. Man vill också göra det lättare för AT-läkare att göra sin specialisering inom Regionen.

Samtidigt vill Alliansen sänka skatten från och med 2020. Det är välkommet. Skattehöjningen som trädde i kraft vid årsskiftet beslutades i samma veva som regeringen beslutade att tillföra Regionen en större omgång bidrag. Skatteuttaget kan inte gå åt bara ett håll, vården kommer alltid att ha användning för mer pengar.

En av de viktigare poängerna med Alliansens budget belyser just detta. Partierna uttrycker att de vill flytta tyngdpunkten från sjukhusvård till primärvård. Så sent som i fredags presenterades utredningen God och Nära vård -en primärvårdsreform som gjort på den rödgröna regeringens uppdrag. Kontentan av den är att vårdbehoven ser annorlunda ut idag än när vården organiserades kring sjukhus. Akuta skador och sjukdomar är idag ett mycket mindre inslag jämfört med kroniska och utdragna sjukdomsförlopp.

Det är en effektiv primärvård som har förutsättningarna att hantera den typen av behov på ett kostnadseffektivt sätt. För att komma dit går det inte att höja skatten hur som helst, man måste omfördela resurser från sjukhus. Det är kunskap som finns på båda sidor blockgränsen i politiken, men ändå händer inget. Att Alliansen i Region Kronoberg tar på sig att osentimentalt närma sig vårdens framtidsfrågor är lovande.

Jacob SidenvallSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons