GDPR Illustration

Ta del av vår integritetspolicy

Med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) har vi uppdaterat vår integritetspolicy så att det framgår vilka uppgifter vi samlar in från dig – och vad vi använder dem till. När du besöker våra webbplatser och appar samlar vi in uppgifter från dig för att förbättra din användarupplevelse. Det inkluderar även vilka annonser vi visar för dig.

Replik: dödshjälpen är livsviktig

Två Växjöläkare svarar ledarsidan om dödshjälp.
Publicerad 10 december 2022
Detta är en ledare som uttrycker Smålandspostens politiska linje: för kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande. Tidningens politiska etikett är moderat.

Kommentar till Jacob Sidenvalls ledare 6/12 betitlad ”Dödskulten i Kanada”

Jo, det går att säga mycket annat än

”dödskult” om lagen ”Medical assistance in dying/ MAiD”, i Kanada.

Frågor om liv och död är komplexa både i livets början och vid dess slut.

Så allvarliga att man inte bör raljera om det på ledarplats i Smålandsposten.

Vuxna människor i Kanada, liksom i Sverige, har rätten och ansvaret att råda över sin kropp och göra egna val som rör hälsa och sjukdom, liv och död.

Lagen från 2016 i Kanada bygger på individens grundlagsfästa rättighet att själv bestämma över sitt liv och sin död, som vuxen, beslutskompetent medborgare.

Den kom som ett välkommet tillägg till den palliativa vården. Och innebar att vid svår och obotlig sjukdom kunde den sjuke få hjälp av läkare eller sjuksköterska att avsluta sitt liv. Och att själv bestämma tidpunkt och tillvägagångssätt för detta. Men först efter noggrann information om alternativa behandlingar, bedömning av två av varandra oberoende läkare/specialistsjuksköterskor. Och möjlighet att när som helst ångra sitt beslut.

Replikskiftet på ledarsidan handlar om Kanadas program för dödshjälp som infördes 2016 efter framgångsrika kampanjer.
Replikskiftet på ledarsidan handlar om Kanadas program för dödshjälp som infördes 2016 efter framgångsrika kampanjer.Foto: Chris Young

År 2021 infördes en ändring i MAiD lagstiftningen med tillägg av svår kronisk sjukdom samt att döden inte behövde vara ”nära förestående”. Många personer hann nämligen bli för sjuka, under utredningens gång, för att kunna besvara de sista obligatoriska frågorna: Är du säker på att du vill dö? Förstår du att döden är oåterkallelig?

År 2021 utgjorde MAid 3,3% av alla dödsfall i Kanada. Medelåldern var 76,3 år.

I andra länder med lagstiftning som stöder MAiD ligger antalet på ca 4% av alla dödsfall.

I år görs en tvärparlamentarisk medicinsk-juridisk utredning för att bedöma om även svår psykisk sjukdom skulle kunna berättiga till dödshjälp. Beslut meddelas i mars 2023 efter granskning av Högsta domstolen i Kanada.

Det är inte konstigt att det hettar till i den politiska diskussionen i Kanadas parlament kring den livsviktiga frågan om individens rättighet och samhällets skyldighet.

70% av Kanadas vuxna befolkning ger stöd till lagen, enligt IPSOS-undersökning 2021. 83% anser att man skall kunna be om hjälp i förväg, innan sjukdom gör personen beslutsinkompetent. 66% anser att även svår psykisk sjukdom skall berättiga till hjälp att avsluta livet. Felaktig rådgivning och eventuellt missbruk måste naturligtvis beivras.

Vi vill ha en parlamentarisk utredning om dödshjälp i Sverige. En sådan skulle ge kunskaper om erfarenheterna från det stora antal länder och delstater i USA som har infört lagsstiftning om MAiD.

Det har i höst skrivits motioner från bl. a. MP och M med denna begäran.

Jan Fornander och Gunnar Hagberg.

Pensionerade läkare i Växjö

Medlemmar i föreningen RTVD/Rätten till en värdig död

Svar från ledarredaktionen: Det folkliga stödet för dödshjälp är irrelevant, medicinsk etik kan inte utgå från majoritetens vilja. Det är knappast ett framsteg när människor känner sig fria att rekommendera andra att ta livet av sig. Risken för felaktig rådgivning måste vara noll för att dödshjälp skall vara på bordet, Kanada visar att det inte går.

Jacob SidenvallSkicka e-post