Annons

Sällsamt raseri kring ADHD

En för Sverige rätt typisk men i grunden konstig sak är den politiska skiljelinjen i frågan om brottsbekämpning. Från vänstern läggs tyngdpunkten på förebyggande åtgärder och från höger vill man spänna musklerna och satsa på rejäla straff. Det är fascinerande hur halsstarrigt det kan bli när någon part plötsligt byter planhalva. Som med det moderata förslaget om ADHD-testning.
Ledare • Publicerad 12 augusti 2022
Detta är en ledare som uttrycker Smålandspostens politiska linje: för kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande. Tidningens politiska etikett är moderat.

Moderaterna har alltså noterat att barn med invandrarbakgrund är kraftigt underrepresenterade när det kommer till diagnosticering av ADHD. Ungefär tre gånger så många etniskt svenska barn diagnosticeras. Till det adderar man faktumet att personer med ADHD är kraftigt överrepresenterade på fängelser.

Två problem finns således utlagda på kartan: Ojämlik vård till invandrares nackdel och en medicinskt brottsdrivande faktor. Båda handlar om obehandlad ADHD.

Annons

Moderaterna vill därför se särskilda insatser riktade mot utsatta – invandrartäta – områden. Helst genom att hela skolklasser genomgår ett slags snabbtest i form av screening. Upptäcker man behov av medicinering skall det erbjudas.

Tror man på statistik kan man alltså förvänta sig att fler barn i dessa områden får en behandling de behöver och att de blir mindre lätta offer för den kriminella kultur de har om hörnet där de bor.

Foto: Maja Suslin/TT

Allt det här skall vara frivilligt. Men det har inte hindrat vänsterdebattörer från att rya och rasa om att det är auktoritärt och utpekande och allt möjligt. Trots att det enda som skiljer förslaget från att kunna vara ett socialdemokratiskt sådant är partistämpeln. Det är nästan så att man kan undra om de egentligen är ilskna över att de inte kom på idén själva.

”Det är nästan så att man kan undra om de egentligen är ilskna över att de inte kom på idén själva.”

Ofta är det en hel del fluff i de utfästelser som görs kring brottsförebyggande åtgärder. Det är ”insatser”, ”stöd”, ”samverkan” och mycket sådant som Sverige verkar ha obegränsat av men som uppenbarligen ändå inte ger den effekt man hoppas. Den förebyggande åtgärd Moderaterna föreslår är däremot handfast, precis och utvärderingsbar. Den kommer inte vara saliggörande men förmodligen förbättra situationen.

Skall man borra ned till någon slags ideologisk grund för vänsterns raseri (eller spelat raseri, det är valrörelse) är kanske det faktum att frågan vidrör en biologisk betingelse för individens brottsbenägenhet av betydelse. Gängse doktrin i svenskt brottsförebyggande arbete är ju att sådant skall bottna i sociala omständigheter.

I alla händelser är debatten sällsam att skåda. Man ser framför sig de två invandrarföräldrar i ett utsatt område som hanterar ett stökigt barn och får veta av vänstern att de inte skall få samma medicinska omsorg som etniskt svenska föräldrar för att de inte skall pekas ut. Men så kan det se ut när en part tar en oväntad position i svensk debatt.

Fredrik HaageSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons