Annons

Samtal eller konkurrens?

Som ett svar på allt för höga inflations- och prisnivåer har Socialdemokraterna krävt att regeringen kallar till sig företrädare för livsmedelsjättarna för att ha en ”stenhård diskussion” med dem. De skall få höra att det är fult av dem att höja priserna på mat onödigt mycket nu när hushållen är så trängda.
Ledare • Publicerad 11 mars 2023
Detta är en ledare som uttrycker Smålandspostens politiska linje: för kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande. Tidningens politiska etikett är moderat.

Det tyckte den moderata finansministern Elisabeth Svantesson var en så pass seriös idé att den inte skulle uteslutas.

Här har något gått riktigt snett.

Annons

Även tidigare har det hänt att politiker öst offentligt klander över branscher som gör stora vinster och vädjat till deras samhällsansvar. Men som någon påpekat är det en rent medeltida syn på ekonomi. Som om furste och skrån skulle sätta sig och förhandla om priser för folket. Företag skall sträva efter att göra vinst. Det är då det blir arbetstillfällen och snurr på ekonomin.

Men, ett viktigt men, den logiken gäller enbart om de är satta i en fungerande konkurrens. Är de inte det är deras vinster främst till glädje för dem själva.

Det är politikers uppgift att sätta regler som upprätthåller konkurrensen. Förekommer det ”övervinster” i en bransch är det inte branschföreträdarna som skalla bannas, det är helt meningslöst. Det är i stället politikerna.

Man kan också uttrycka det såsom att politiker någonstans får välja: antingen har man en fri marknad och då är det statens skyldighet att sörja för en fungerande konkurrens. Eller så överger man idén om konkurrens och socialiserar livsmedelsindustrin på det att den kan bli föremål för opinionsvindar och låta priser sättas på de premisserna.

Foto: Ali Lorestani/TT

Det senare alternativet är förstås vansinnigt men åtminstone ärligt. Idag spelar ansvariga beslutsfattare ett narrspel där de låtsas som om vi levde i ett slags socialiserat system och refererar till de här företagen som om dessa någon gång ålagts ett solidaritetsansvar. Detta för att skyla det faktum att de själva är för svaga för att ta itu med konkurrenssituationen. Varför svenska medier spelar med i detta är svårförklarligt.

”Varför svenska medier spelar med i detta är svårförklarligt.”

Svantesson säger att hon mediterat över det där mystiska fenomenet att en matkasse är dyrare i Sverige jämfört med grannländer. ”Den frågan vill självklart många ha svar på”.

Hon vet mycket väl varför och alla andra också. En matkasse har varit dyrare i Sverige i årtionden för att mellanled och oligopolliknande situationer har lämnats som de är, oavsett regering.

Svantesson meddelar också att Konkurrensverket har en viktig uppgift att följa utvecklingen på marknaden. Men den än viktigare uppgiften att ingripa med hårdhandskar om denna utveckling går åt fel håll, nämner hon inget om. Det kan förstås ha att göra med att Konkurrensverket inte har fått några hårdhandskar av lagstiftarna.

Varken den här regeringen eller någon annan kommer runt det faktum en prisutveckling som följer de mönster som är normala i en ekonomi som bygger på utbud och efterfrågan, tarvar en helt annan konkurrenslagstiftning än i dag. En lagstiftning inför vilken en strid med starka affärsintressen är att vänta.

Till dess får man fortsätta ha ”stenhårda” möten med branschföreträdare som alla inblandade vet är spel för gallerierna.

Fredrik HaageSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons