Annons

Själv är bäste dräng

Satsningen på LNU är ett uttryck för småländsk gör det själv-anda.
Publicerad 9 december 2019
Detta är en ledare som uttrycker Smålandspostens politiska linje: för kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande. Tidningens politiska etikett är moderat.

Det behövs inte mer för att sammanfatta gårdagens nyhet om att Linnéuniversitetet gör en storsatsning tillsammans med Södra Skogsägarna och IKEA. De två stora skogsaktörerna –ja, IKEA är en storköpare av timmer både i Sverige och världen, bidrar med trehundra miljoner kronor över en tioårsperiod för att finansiera masterutbildningar och forskning på det skogliga och skogsindustriella området.

Det är en förståelig satsning. Det gröna guldet är en mycket viktig tillgång för länet, dess invånare, och ett exportinriktat näringsliv. Det är en resurs som används av många, och på många olika sätt. Klimatomställningen har ökat dess värde och många vänder sina blickar mot innovationer som kan ersätta fossila material med förnyelsebara. I det sammanhanget måste utbildningar hänga med i förändringsarbetet.

Annons

Innovationer med ursprung i skogen har redan visat sig vara en viktig faktor i klimatarbetet. För att tillgodose den efterfrågan som finns från samhälle och politiker behövs högt specialiserad kunskap.

Foto: Anna Nordström, Anna Nordström

För regionen är detta en värdefull satsning. Både yttre bedömare, som den parlamentariska landsbygdskommittén, och Länsstyrelsen i Kronoberg har identifierat att Sverige sydost om E4:an dras med risker. Inflyttningen till området är liten jämfört med utflyttningen. Bor man här får man se till att ta saker i egna händer. Entreprenörsandan känns igen från näringslivet som i Kronoberg präglas av starkt drivna individer och aktivt ledarskap.

Det är i det ljuset som denna kunskapssatsning skall ses. Moderna utbildningar som är framåtsyftande kan förstås bli dragplåster för studenter från andra delar av landet med intresse för skogliga frågor. Men framför allt är det ett sätt att hålla uppe kompetensen i vår del av landet. Småland präglas av ett småskaligt skogsägande som gör det möjligt att leva och ha det bra även utanför storstäderna. Men för att den livsstilen skall bevaras krävs satsningar och anpassning som möter dagens utmaningar.

Gör det själv-andan har varit vägledande för många i vårt län och det känns naturligt att det återspeglas också i Linnéuniversitetets verksamhet. Master- och civilingenjörsutbildningar är resursintensiva utbildningar och att universitetet tar sig an denna utmaning är ett styrkebesked. Det skapar förutsättningar för unga att ta vara på sina talanger och behålla rötterna i hembygden. Det är en social aspekt av regionala högskolor som sällan lyfts fram.

Ur ett regionalt perspektiv är detta en satsning som få skulle kunna göra och som har förutsättningar att stärka och framtidssäkra samhället. Men mest av allt är det en satsning som känns igen: i Småland gör man det på egen hand.

Jacob SidenvallSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons