Annons

Skolböcker värda priset

I flera år har skolorna ropat om bristen på tryckta läromedel. Regeringens nya satsning för att få fler fysiska läroböcker i skolan är därför nog minst sagt välkommet.
Ledare • Publicerad 4 mars 2023
Detta är en ledare som uttrycker Smålandspostens politiska linje: för kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande. Tidningens politiska etikett är moderat.

Regeringen meddelade tidigare i veckan att man satsar mer än en halv miljard om året för att se till att barn skall få fler fysiska läroböcker i skolan. Åtgärden riktar sig primärt till grundskolebarn. Pengarna räcker emellertid inte fullt ut till målsättningen ”en bok per elev och ämne”. Men skolminister Lotta Edholm hoppas att förslaget skall verka som smörjmedel för att skolhuvudmännen själva skall satsa mer, även ur egen ficka, på fysiska läromedel.

Förslaget kommer i rätt tid. I flera år har röster från skolvärlden höjts när det kommer till bristen på analoga läromedel. När Läromedelsförfattarna häromåret undersökte läromedelsinköp i svenska skolor fann man att hela 86% av lärarna inte kunde köpa in alla analoga läromedel som eleverna behövde. Så mycket som var femte lärare uppgav dessutom att de inte ens kunde köpa in de allra nödvändigaste läromedlen.

Skolböckerna  är på väg tillbaka in i klassrummen.
Skolböckerna är på väg tillbaka in i klassrummen.Foto: FREDRIK SANDBERG / TT
Annons

Det hela leder till en bristande jämlikhet, då det råder skillnader mellan skolorna och kommunerna när det kommer till tillgången till dessa läromedel. Dessutom fick lärare spendera timmar med att försöka få fram material de behöver genom att skriva ut de nödvändigaste sidorna till eleverna. Men det är inte bara mödosamt för lärarna. Bristen på läromedel påverkar även eleverna.

Tekniken är alltjämt på frammarsch. Men även om digitala läromedel absolut kan agera som komplement, finns mycket som pekar på hur viktiga just tryckta läroböcker är.

Skolverket själva poängterar vikten av tryckta böcker. De hänvisar till forskning som visat att tryckt text ger bättre läsförståelse. När text enbart läses digitalt, fanns risken att elevernas noggrannhet vid läsningen blev sämre. De som läste tryckt text mindes flera huvudpoänger och kunde bättre koppla ihop delarna av texterna de hade läst. Annan forskning pekade också på att det var lättare att hålla isär och kunna organisera upp information från texter, om de var tryckta.

En majoritet av unga spenderar dessutom i snitt tre timmar per dag framför skärmar. Bland tonåriga barn är siffran ännu högre. I princip alla barn har en smartphone som de har tillgång till nästan alla vakna timmar på dygnet. Som skolministern själv påpekar i Dagens Nyheter (2/3 2023), kan detta kopplas ihop med att antalet barn med synnedsättning ökat de senaste åren. Utöver detta kan för mycket skärmtid även leda till huvudvärk, sömnsvårigheter och sämre kondition.

För mer likvärdighet och bättre förutsättningar för lärandet, är fler analoga läromedel en viktig nyckel. Behovet av tryckta läromedel har inte gjort sig mindre, även om det nu finns fler digitala läromedel än tidigare förr. Det är därför fortsatt viktigt att ge skolorna mer resurser och stimulera inköp av fysiska läroböcker. Ett steg i rätt riktning har därför gjorts, även om mer sannolikt kommer behöva göras senare.

Jacob SidenvallSkicka e-post
Evin BadrniyaSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons