Annons

Skruva upp elektrifieringen

Att skruva upp elektrifieringen är en av de viktigaste pusselbitarna när det kommer till att kunna minska utsläppen från transportsystemen. För att nå klimatmålen behöver därför politiken på området ladda om–bokstavligt talat.
Ledare • Publicerad 12 februari 2024
Detta är en ledare som uttrycker Smålandspostens politiska linje: för kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande. Tidningens politiska etikett är moderat.

I slutet av januari släppte Svenskt Näringsliv en rapport (29/1 2024) om de hinder som finns för elektrifieringen och automatiseringen av transportsystemen. I rapporten pekar de bland annat på att enbart elektrifiering i sig har möjligheten att halvera utsläppen från transportsektorn fram till 2045.

Annons

I rapporten har man identifierat flera problem som finns på området som kan bli bromsklossar för de med ambitiösa elektrifieringsambitioner. Här har man identifierat hinder i framförallt tre kategorier.

Först så pekar man på den otillräckliga kapaciteten och effekten i elnäten, som enligt rapporten försvårar en utbyggnad av laddinfrastrukturen. Detta är viktigt att belysa då elektrifieringen ställer höga krav på en utbyggd och välfungerande laddinfrastruktur. Energimyndigheten påpekade exempelvis i en rapport från 2022 att utbyggnaden av elnät och elproduktion behövde hålla en ”historiskt hög nivå”.

För det andra lyfte man hur lagar och bestämmelser måste vara tillräckligt uppdaterade och hålla god takt med utvecklingen för att inte sätta krokben för elektrifieringsförmågan. Lagstiftningen behöver kunna uppmuntra den innovation och investeringsvilja som faktiskt finns ute i samhället, inte tvärtom.

Slutligen pekar rapporten på vikten av att de offentliga styrmedlen och processerna effektiviseras. Samordningen mellan myndigheter var av stor betydelse, likaså hur det offentliga bland annat fördelar sina resurser såväl som vilka prioriteringar som lyfts från det offentligas sida.

Foto: Janerik Henriksson/TT

Det är med andra ord tydligt att politiken alltjämt behöver ta en ledande roll på området. Att kunna nå de mål som ställs med elektrifieringen kräver en nästintill enorm viljestyrka och ett ledarskap som faktiskt prioriterar detta. Om politiken satsar, kommer ju också industrin att ha incitament till att göra fler nödvändiga och i princip avgörande satsningar. Detta är extra viktigt då industrin kommer stå för den största och den mest omfattande ökningen rörande elbehov.

”Att kunna nå de mål som ställs med elektrifieringen kräver en nästintill enorm viljestyrka och ett ledarskap som faktiskt prioriterar detta”

Sverige har ju som bekant ambitiösa klimatmål, och här är det tydligt att ångestfylld populism och domedagspredikningar inte riktigt kommer att hjälpa oss i mål. Elektrifieringen kan däremot hjälpa Sverige något enormt på traven när det kommer till förutsättningarna att kunna nå EU:s mål om klimatneutralitet innan 2050.

Man skall slutligen också minnas att är det inte heller bara klimatpolitiken som kommer gynnas av en ökad elektrifiering. Även ekonomin, trafiksäkerheten, Sveriges konkurrensförmåga och välfärden kommer dra nytta av avancemang på denna front. Med andra ord finns det alltså gott om skäl för politiken att ladda elektrifieringsbatterierna.

Evin BadrniyaSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons