Annons

Skydda skog är höger

Jordförvärvslagen skyddar Kronobergs kultur.
Ledare • Publicerad 3 februari 2023
Detta är en ledare som uttrycker Smålandspostens politiska linje: för kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande. Tidningens politiska etikett är moderat.

Det kanske inte är så konstigt att det blev Socialdemokraternas representant för Kronoberg Monica Haider som blev först med att lyfta den viktiga frågan i riksdagskammaren. Saken gäller möjligheten att testamentera jordegendomar till aktiebolag som jordförvärvslagen ännu inte stoppat.

Det var vänstern som en gång i tiden lanserade historiematerialismen: idén om att man kan förstå människor och deras tankar utifrån deras materiella förutsättningar. Den insikten omsattes snabbt till politik och blev vägledande i Socialdemokraternas reformer: förbättringar i arbetarklassens villkor gav ett stabilt maktunderlag.

Annons

På samma sätt är det småskaliga skogsbruk som präglar Kronoberg en förutsättning för en viss livsstil och därmed också en världsbild. Skogen kräver långa perspektiv, både i skötsel och i ägande. Den ger människor stort ansvar och frihet att lyckas eller misslyckas. Sådant präglar och ger inte sällan utslag på den politiska kartan. Skogsägare drar sig sannolikt till partier som prioriterar ansvar, frihet och personligt handlingsutrymme.

Fler borde vandra på skogsvägar de själva äger.
Fler borde vandra på skogsvägar de själva äger.Foto: Lars Pehrson / SvD / TT

Det är värden som gärna får forma ett samhälle. Och för att de skall kunna göra det måste många kunna ha del i skogsägarkulturen. Det ligger helt klart i borgerlighetens intresse att skärpa jordförvärvslagen så att enskilt ägd skogsmark inte kan testamenteras till aktiebolag. Det handlar både om en levande landsbygd men också om att se till så att många får möjligheten att präglas av livsstilen.

Skogsägare är förstås inte en enhetlig grupp, det vittnar om inte annat Monica Haiders engagemang om. Långsiktigt ansvarstagande finns även i andra former både i röda och gröna partier. Men det är borgerligheten som har närmast till att låta stora aktiebolag ta för mycket plats och därför behöver uppmuntras till att värna småbrukare. Det skall också sägas att Socialdemokraterna hade åtta år på sig att åtgärda denna lucka i jordförvärvslagen, men man tog inte chansen. Förklaringen är sannolikt att man är van att tänka i termerna arbetare och näringsliv. Där passar inte Kronobergs skogsbruk in.

Landsbygdsminister Peter Kullgren och hans parti Kristdemokraterna har sedan ett par år profilerat sig som folkligt landsbygdsparti. Hans svar på Haiders fråga i riksdagen tyder också på att man ser detta som hemmaplan. Det är välkommet. När Sveriges skogspolitik utmejslades i början av nittonhundratalet var det högern som avgjorde balansen mellan bolagen och bönderna.

Man hade båda grupperna som politiskt underlag, det är naturligt och viktigt att borgerligheten idag håller samma bredd. Det kan ge förutsättningar för fortsatt förtroende. Men då får man inte vara rädd för att närma sig materialismen, det är svårt att vara borgerlig om man inte får livsförutsättningarna för att vara det.

Jordförvärvslagen kan användas för att se till så att mängden enskild skog inte minskar. Det är angeläget när globala förmögenheter letar efter trygga placeringar i oroliga tider. Sverige har historiskt gett stor frihet till flertalet i befolkningen, och att äga egen mark är en central del i det.

Jacob SidenvallSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons