Slut på stölderna?

Till slut agerar regeringen mot de utländska stöldligor som plågar södra Sverige.
Publicerad 8 februari 2018
Detta är en ledare som uttrycker Smålandspostens politiska linje: för kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande. Tidningens politiska etikett är moderat.
Foto: Erik Kihl

I gårdagens Smålandsposten kunde man läsa om en liga som etablerat sig i Alvesta. Där förvarande man verktyg för att kunna stjäla exklusiva bilar. De hade en lista på sjuttio adresser, tjugo av dem i Växjö, man tänkte slå till emot. I listan fanns också noteringar om bilägarnas diverse larm och säkerhetslösningar.

Liknande kartläggningar sker av andra ligor som riktat in sig på småbåtshamnar eller skogs- och jordbruksmaskiner på landsbygden. För ett växande antal utlänningar är Sverige ett attraktivt mål för plundringsresor.

Regeringens förslag på lagändringar skulle göra det mycket svårare för de två polska medborgare som står åtalade efter biljakten i Alvesta. Bland annat skall det bli förbjudet att förbereda häleri. En av männen var känd av polisen sedan tidigare, troligen för att ha ordnat med ankarplats åt stöldligan. Det blir nu en egen åtalspunkt.

Dessutom vill regeringen göra det möjligt att överföra brottslingar till hemländerna snabbt och effektivt. I dag får de flesta av stöldligornas medlemmar som faktiskt åker fast sitta av sina straff i Sverige. Det beror på att man inte hinner skicka dem till hemländerna innan den svenska straffrabatten slår till och de får komma ut.

Med hårdare straff, snabbare handläggning och förhandlingar med hemländerna kan situationen lösas. Det lär skapa avskräckande effekter. Sverige har bland EU:s dyraste fängelsedygn och bekväma fängelser. I höstas satt femtio litauer och femtio rumäner i svenska fängelser, det kostade mer än tre miljoner skattekronor per dygn.

Det är dock inte bara bilar som är föremål för stöldligornas intresse. Regeringen vill göra det betydligt lättare för jord- och skogsbrukare att sätta upp övervakningskameror för att skydda maskiner och få bättre bevismaterial.

Man vill också tillåta butiker att porta snattare. Det är något som efterfrågats länge från handeln. Det är något som kan sätta stopp för metodiska småstölder som göder kriminella gäng.

Slutligen skall man också undersöka om kustbevakningen och tullen saknar befogenheter som skulle vara hjälpsamma att ha för att stoppa stöldgods från att föras ut ur landet. Som exempel nämndes ett system för kameraövervakning i gränsnära områden som skulle kunna identifiera fordon kopplade till ligorna.

Regeringens förslag kommer inte en dag för tidigt. Fallet med de två männen i Alvesta visar hur svårt det är att komma åt stöldligorna trots att man har någorlunda koll på dem. Dagens bilteknik gör att stölderna lämnar få spår efter sig och EU:s fria rörlighet innebär att riskerna minskar ytterligare.

Sverige har blivit mål för brottsligheten på grund av att våra straff är låga, polisens resurser begränsade, människor har hög tillit och låga staket och bor utspritt. Vissa av de sakerna kan man inte ändra på utan att värdefulla delar av vårt samhälle går förlorade.

Regeringens reformförslag träffar helt rätt och ger hopp om att hårt arbetande människor i städer och på landsbygden kan få ha sina saker ifred.

Jacob SidenvallSkicka e-post