Annons

Små reaktorer på jämn mark

Nya regler kan ge oss modern kärnkraft.
Ledare • Publicerad 12 januari 2023
Detta är en ledare som uttrycker Smålandspostens politiska linje: för kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande. Tidningens politiska etikett är moderat.

Regeringen vill ta bort ett antal begränsningar som hindrar möjligheterna till att utveckla kärnkraften. Det är inte oväntat från en regering som vann valet delvis på att stoppa nedmonteringen av svensk kärnkraft. Förslagen som skall utredas och väntas kunna träda i kraft i mars 2024 är två: ta bort lagen som anger ett tak för antal reaktorer, samt att ta bort lagen som bestämmer att kärnkraft bara får byggas på fyra platser i landet.

Miljö- och klimatminister Romina Pourmokhtari (L) vill ta bort gränsen för antal reaktorer.
Miljö- och klimatminister Romina Pourmokhtari (L) vill ta bort gränsen för antal reaktorer.Foto: Marko Säävälä/TT

När miljöministern tillsammans med statsministern presenterade remissen betonade man att alla andra regler som begränsar miljöfarlig verksamhet ligger kvar. Alltså skulle en ny plats för ett kärnkraftverk behöva genomgå samma hårda granskning som vanligt, men med de tidsperspektiv som präglar kärnkraften.

Annons

Under pressträffen ställdes en fråga om huruvida de kommuner som valts ut som remissinstanser valts för att de uttryckt intresse för etableringar av kärnkraft. Sannolikt fanns det i den frågan en syftning till att många kommuner stoppat etableringen av olika vindkraftsprojekt runt om i landet. Något som den förra regeringen arbetade för att lösa genom att ta bort veto-möjligheten och inrätta en grovhuggen struktur för statliga investeringar i kommunala verksamheter.

Men en av skillnaderna mellan vindkraft och kärnkraft är att de senare brukar vara tämligen populära bland människorna som bor i deras närhet. Det beror också på kärnkraftens långa perspektiv: ett kärnkraftverk bidrar med många jobb och flera av dem kräver hög utbildning och dessa tjänster brukar finnas under lång tid. Varberg är en av de städer som allra flest stannar kvar i till vuxen ålder eller återvänder till. I folkomröstningen om kärnkraften 1980 var Malmöhus län det där linje 1 hade störst stöd i hela landet, vilket får ses som en uppslutning kring Barsebäck.

Jobbskapande är en mycket stark drivkraft för kommuner, samtidigt är det svårt att se att dagens skiftande men starka åsikter skulle bära för att en majoritet i en annan kommun än de redan aktuella skulle kunna driva en kärnkraftsetablering i hamn. Man måste också se till att saken gäller energiproduktion i första hand, inte arbetstillfällen. Skulle det omvända gälla hade man kunnat sätta folk på att cykla spinningcykel.

Kärnkraften är en stabil kraftkälla som inte konkurrerar med andra om sitt bränsle. Den väger också upp brister som andra kraftslag dras med. Men utvecklingen går fort och det är viktigt att kärnkraften får stå på egna ben. Så såg det inte ut när den förra regeringen införde subventioner för andra och höjde effektskatten för att sänka den. Med ett borttaget tak för antal reaktorer öppnar högerregeringen för användningen av mindre reaktorer som antingen kopplas ihop eller utgör mindre investeringar.

Det är en förutsättning för modern kärnkraft. Men målet måste hela tiden vara ren, billig och pålitlig el, inte kärnkraften i sig. Just nu ser det dock ut som att den behövs för att nå det målet.

Jacob SidenvallSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons