Annons

SSU och kapitalet

När nu även partiernas ungdomsorganisationer blivit ålagda att redovisa sina inkomster har det framgått att Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund, SSU, är den i särklass mest förmögna av dem. Närmare bestämt mer än sju gånger så förmögen som den avlägsna tvåan Centerpartiets ungdomsförbund, CUF. Lika iögonenfallande som anmärkningsvärt är att en inte ringa del av SSU:s pengar kommer från aktier och spel.
Ledare • Publicerad 10 augusti 2019
Detta är en ledare som uttrycker Smålandspostens politiska linje: för kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande. Tidningens politiska etikett är moderat.
Foto: MAJA SUSLIN / TT

Rikedomen flyter främst ur den ekonomiska föreningen A-lotterierna. SSU uppbär fyrtio procent av vinsten som genereras genom dess lotter – förra året höstade ungdomsförbundet in omkring trettio miljoner kronor på den vägen.

Till det kommer att SSU sitter på ett rejält aktieinnehav, värt ungefär hundrafyrtio miljoner, som tillsammans med lottmångleriet, offentliga bidrag och medel från moderpartiet i fjol gav totala inkomster om cirka sextio miljoner. Detta att kontrastera mot CUF:s och Moderata ungdomsförbundets, MUF, drygt åtta miljoner vardera.

Annons

Det är naturligtvis ingen nyhet att socialdemokratin håller i spelverksamhet. A-lotterierna, som ägs av Socialdemokraterna och SSU, grundades redan 1956 som Folkrörelsernas Lotteribyrå. SSU:s insats på området sträcker sig dock ännu längre tillbaka i tiden, till 1947.

Denna socialdemokratiska inkomstkälla har vid flera tillfällen omvärvts av kritik. För ett par år sedan uppmärksammades partiets och ungdomsförbundets undantag från förbudet mot att sälja lotter och spel på kredit. Det avslöjades att lotter sålts på faktura även till människor som haft skulder hos Kronofogden, liksom att tusentals lottköpare blivit föremål för betalningsförelägganden och fått betalningsanmärkningar.

Socialdemokraternas retorik var då trots den hårda kritiken överslätande och krass. Partikassören Roger Berzell meddelade att ”Vi säljer 100 000 lotter i månaden. Det är klart att några kommer hamna snett. Men vi ska naturligtvis säkerställa att så få som möjligt hamnar i en sådan situation”. Lotter på faktura beskrevs som ett ”praktiskt sätt att betala”. Med tanke på att lotterierna inbringat mångmiljonbelopp över tid är attityden fullt förståelig, om än på intet vis moraliskt rimlig eller försvarbar.

SSU:s yttranden om sin spel- och aktiestinna plånbok ligger väl i linje med Socialdemokraternas utsagor 2017. Förbundssekreteraren Andrea Törnestam menar att det är ”en jättestor fördel för oss att kunna vara oberoende och på så sätt kunna bedriva vår verksamhet oberoende av vilka regler som bidragsgivare ger”. Apropå aktieportföljen heter det att ”Vi har ett stort eget kapital som har sparats och förvaltats under tid efter våran placeringspolicy”.

SSU går förstås ogärna in på dubbelheten i att man bekänner sig till socialism samtidigt som man tjänar multum på aktier och spel. Den kognitiva dissonansen skulle onekligen vara jobbig och svår att hantera i öppen dager.

Det framstår i alla händelser som tämligen ironiskt att ett ungdomsförbund med en långtgående vänsterprofil är solitt inbäddat i den marknadsekonomiska ordningen. Som så ofta vad gäller socialdemokratin säger man en sak och gör en annan.

Mathias Persson
Annons
Annons
Annons
Annons